.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 619362

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 619362
Concurent: Maria Neagoie (maria_neagoie)Progres: evaluare completă
Problemă: cifrabPunctaj exemplu: 0
Limbaj: cppPunctaj final: 0
Dată: 20 aug 2021, 00:32
Mesaj evaluator:
cifrab.cpp: In function 'int main()': cifrab.cpp:68: warning: format '%s' expects type 'char*', but argument 2 has type 'char (*)[100005]' cifrab.cpp:66: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result cifrab.cpp:67: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result cifrab.cpp:68: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
0 0 Could not evaluate output 0
Total exemple 0
1 0 Could not evaluate output 0
2 0 Could not evaluate output 0
3 0 Could not evaluate output 0
4 0 Could not evaluate output 0
5 0 Could not evaluate output 0
6 0 Could not evaluate output 0
7 0 Could not evaluate output 0
8 0 Could not evaluate output 0
9 0 Could not evaluate output 0
10 0 Could not evaluate output 0
11 0 Could not evaluate output 0
Total evaluare 0
ajutor