.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 539708

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 539708
Concurent: Sandu-Bogdan Dig (Bogdan Dig Alexandru CNAI)Progres: evaluare completă
Problemă: expresie1Punctaj exemplu: 15
Limbaj: cppPunctaj final: 100
Dată: 22 apr 2017, 17:35
Mesaj evaluator:
expresie1.cpp: In function 'int main()': expresie1.cpp:15: warning: format '%s' expects type 'char*', but argument 3 has type 'char (*)[100002]' expresie1.cpp:15: warning: ignoring return value of 'int fscanf(FILE*, const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
0 0 Okay! 5
1 0 Okay! 5
2 0 Okay! 5
Total exemple 15
3 0 Okay! 5
4 0 Okay! 5
5 0 Okay! 5
6 0 Okay! 5
7 0 Okay! 5
8 0 Okay! 5
9 0 Okay! 5
10 0 Okay! 5
11 0.001 Okay! 5
12 0 Okay! 5
13 0.001 Okay! 5
14 0 Okay! 5
15 0.001 Okay! 5
16 0.001 Okay! 5
17 0.001 Okay! 5
18 0.001 Okay! 5
19 0.001 Okay! 5
20 0.001 Okay! 5
21 0 Okay! 5
22 0 Okay! 5
Total evaluare 100
ajutor