.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 535656

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 535656
Concurent: Andru Stefanescu (andrutzu)Progres: evaluare completă
Problemă: distantaPunctaj exemplu: 0
Limbaj: cppPunctaj final: 0
Dată: 25 mar 2017, 09:56
Mesaj evaluator:
distanta.cpp: In function 'int main()': distanta.cpp:23: warning: 'auto' will change meaning in C++0x; please remove it distanta.cpp:23: error: ISO C++ forbids declaration of 'it' with no type distanta.cpp:23: error: cannot convert '__gnu_cxx::__normal_iterator<int*, std::vector<int, std::allocator<int> > >' to 'int' in initialization distanta.cpp:28: error: no match for 'operator!=' in 'it != v.std::vector<_Tp, _Alloc>::end [with _Tp = int, _Alloc = std::allocator<int>]()' distanta.cpp:29: error: invalid type argument of 'unary *' distanta.cpp:8: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result distanta.cpp:9: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result distanta.cpp:11: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result
ajutor