.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 517085

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 517085
Concurent: Miruna Mitu (MirunaM)Progres: evaluare completă
Problemă: expresie1Punctaj exemplu: 15
Limbaj: cppPunctaj final: 85
Dată: 9 ian 2017, 13:27
Mesaj evaluator:
expresie1.cpp: In function 'int rotunda()': expresie1.cpp:36: warning: unused variable 'cate' expresie1.cpp:36: warning: unused variable 'i' expresie1.cpp:36: warning: unused variable 'best' expresie1.cpp: In function 'int main()': expresie1.cpp:67: warning: format '%s' expects type 'char*', but argument 2 has type 'char (*)[100005]' expresie1.cpp:63: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result expresie1.cpp:64: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result expresie1.cpp:67: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
0 0 Okay! 5
1 0 Okay! 5
2 0 Okay! 5
Total exemple 15
3 0 Okay! 5
4 0 Okay! 5
5 0 Okay! 5
6 0 Okay! 5
7 0 Okay! 5
8 0 Okay! 5
9 0 Okay! 5
10 0 Okay! 5
11 0.001 Okay! 5
12 0 Okay! 5
13 0 Okay! 5
14 0 Wrong answer in: expresie1.out 0
15 0 Okay! 5
16 0.001 Okay! 5
17 0 Wrong answer in: expresie1.out 0
18 0 Okay! 5
19 0.001 Wrong answer in: expresie1.out 0
20 0 Okay! 5
21 0 Okay! 5
22 0 Okay! 5
Total evaluare 85
ajutor