.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 516579

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 516579
Concurent: Vlad Dumitru (vladdepe)Progres: evaluare completă
Problemă: depPunctaj exemplu: 0
Limbaj: cppPunctaj final: 0
Dată: 22 dec 2016, 17:44
Mesaj evaluator:
dep.cpp: In function 'int findScc(int)': dep.cpp:31: error: expected initializer before ':' token dep.cpp:145: error: expected primary-expression at end of input dep.cpp:145: error: expected ';' at end of input dep.cpp:145: error: expected primary-expression at end of input dep.cpp:145: error: expected ')' at end of input dep.cpp:145: error: expected statement at end of input dep.cpp:28: warning: unused variable 'min_ptr' dep.cpp:145: error: expected '}' at end of input dep.cpp:145: warning: no return statement in function returning non-void
ajutor