.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 513210

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 513210
Concurent: Andrei Cioltan (cioltan andy)Progres: evaluare completă
Problemă: tcifPunctaj exemplu: 10
Limbaj: cppPunctaj final: 75
Dată: 16 dec 2016, 11:18
Mesaj evaluator:
tcif.cpp:161:24: warning: "/*" within comment tcif.cpp:294:10: warning: "/*" within comment tcif.cpp: In function 'int main()': tcif.cpp:30: warning: format '%s' expects type 'char*', but argument 2 has type 'char (*)[1001]' tcif.cpp:27: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result tcif.cpp:28: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result tcif.cpp:29: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result tcif.cpp:30: warning: ignoring return value of 'int scanf(const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result tcif.cpp:73: warning: 'pozultimb' may be used uninitialized in this function
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
0 0 Okay! 5
1 0 Okay! 5
Total exemple 10
2 0 Okay! 5
3 0 Okay! 5
4 0 Okay! 5
5 0 Okay! 5
6 0 Okay! 5
7 0 Okay! 5
8 0 Okay! 5
9 0 Okay! 5
10 0 Okay! 5
11 0 Okay! 5
12 0 Wrong answer in: tcif.out 0
13 0 Wrong answer in: tcif.out 0
14 0 Wrong answer in: tcif.out 0
15 0 Wrong answer in: tcif.out 0
16 0 Wrong answer in: tcif.out 0
17 0 Okay! 5
18 0 Okay! 5
19 0 Okay! 5
20 0 Okay! 5
21 0 Okay! 5
Total evaluare 75
ajutor