.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 492442

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 492442
Concurent: Vlad Dumitru (vladdepe)Progres: evaluare completă
Problemă: kconsPunctaj exemplu: 0
Limbaj: cppPunctaj final: 0
Dată: 24 mai 2016, 22:34
Mesaj evaluator:
kcons.cpp: In constructor 'InputReader::InputReader(const char*)': kcons.cpp:14: warning: ignoring return value of 'size_t fread(void*, size_t, size_t, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result kcons.cpp: In constructor 'InputReader::InputReader(const char*)': kcons.cpp:14: warning: ignoring return value of 'size_t fread(void*, size_t, size_t, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result kcons.cpp: In constructor 'InputReader::InputReader(const char*)': kcons.cpp:14: warning: ignoring return value of 'size_t fread(void*, size_t, size_t, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result kcons.cpp: In member function 'void InputReader::advance()': kcons.cpp:36: warning: ignoring return value of 'size_t fread(void*, size_t, size_t, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result kcons.cpp: In function 'int main()': kcons.cpp:85: warning: 'auto' will change meaning in C++0x; please remove it kcons.cpp:85: error: expected initializer before ':' token kcons.cpp:92: error: expected primary-expression before '}' token kcons.cpp:92: error: expected ')' before '}' token kcons.cpp:92: error: expected primary-expression before '}' token kcons.cpp:92: error: expected ';' before '}' token kcons.cpp:93: warning: 'auto' will change meaning in C++0x; please remove it kcons.cpp:93: error: expected initializer before ':' token kcons.cpp:96: error: expected primary-expression before 'for' kcons.cpp:96: error: expected ';' before 'for' kcons.cpp:96: error: expected primary-expression before 'for' kcons.cpp:96: error: expected ')' before 'for' kcons.cpp:96: warning: 'auto' will change meaning in C++0x; please remove it kcons.cpp:96: error: expected initializer before ':' token kcons.cpp:99: error: expected primary-expression before '}' token kcons.cpp:99: error: expected ';' before '}' token kcons.cpp:99: error: expected primary-expression before '}' token kcons.cpp:99: error: expected ')' before '}' token kcons.cpp:99: error: expected primary-expression before '}' token kcons.cpp:99: error: expected ';' before '}' token
ajutor