.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 413461

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 413461
Concurent: Mihai Perju (mihai perju)Progres: evaluare completă
Problemă: punctulPunctaj exemplu: 0
Limbaj: cppPunctaj final: 0
Dată: 14 feb 2015, 20:43
Mesaj evaluator:
/usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h: In function `const _Tp& std::__median(const _Tp&, const _Tp&, const _Tp&) [with _Tp = aria]': /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2118: instantiated from `void std::__introsort_loop(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter, _Size) [with _RandomAccessIter = aria*, _Size = int]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2178: instantiated from `void std::sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' punctul.cpp:23: instantiated from here /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:90: no match for `const aria& < const aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:91: no match for `const aria& < const aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:93: no match for `const aria& < const aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:97: no match for `const aria& < const aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:99: no match for `const aria& < const aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h: In function `void std::partial_sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]': /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2110: instantiated from `void std::__introsort_loop(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter, _Size) [with _RandomAccessIter = aria*, _Size = int]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2178: instantiated from `void std::sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' punctul.cpp:23: instantiated from here /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2517: no match for `aria& < aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h: In function `_RandomAccessIter std::__unguarded_partition(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter, _Tp) [with _RandomAccessIter = aria*, _Tp = aria]': /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2118: instantiated from `void std::__introsort_loop(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter, _Size) [with _RandomAccessIter = aria*, _Size = int]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2178: instantiated from `void std::sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' punctul.cpp:23: instantiated from here /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:1887: no match for `aria& < aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:1890: no match for `aria& < aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h: In function `void std::__insertion_sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]': /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2057: instantiated from `void std::__final_insertion_sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2179: instantiated from `void std::sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' punctul.cpp:23: instantiated from here /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:1983: no match for `aria& < aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h: In function `void std::__unguarded_linear_insert(_RandomAccessIter, _Tp) [with _RandomAccessIter = aria*, _Tp = aria]': /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2028: instantiated from `void std::__unguarded_insertion_sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2058: instantiated from `void std::__final_insertion_sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2179: instantiated from `void std::sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' punctul.cpp:23: instantiated from here /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:1942: no match for `aria& < aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_heap.h: In function `void std::__adjust_heap(_RandomAccessIterator, _Distance, _Distance, _Tp) [with _RandomAccessIterator = aria*, _Distance = int, _Tp = aria]': /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_heap.h:243: instantiated from `void std::make_heap(_RandomAccessIterator, _RandomAccessIterator) [with _RandomAccessIterator = aria*]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2515: instantiated from `void std::partial_sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2110: instantiated from `void std::__introsort_loop(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter, _Size) [with _RandomAccessIter = aria*, _Size = int]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2178: instantiated from `void std::sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' punctul.cpp:23: instantiated from here /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_heap.h:141: no match for `aria& < aria&' operator /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_heap.h: In function `void std::__push_heap(_RandomAccessIterator, _Distance, _Distance, _Tp) [with _RandomAccessIterator = aria*, _Distance = int, _Tp = aria]': /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_heap.h:151: instantiated from `void std::__adjust_heap(_RandomAccessIterator, _Distance, _Distance, _Tp) [with _RandomAccessIterator = aria*, _Distance = int, _Tp = aria]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_heap.h:243: instantiated from `void std::make_heap(_RandomAccessIterator, _RandomAccessIterator) [with _RandomAccessIterator = aria*]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2515: instantiated from `void std::partial_sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2110: instantiated from `void std::__introsort_loop(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter, _Size) [with _RandomAccessIter = aria*, _Size = int]' /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_algo.h:2178: instantiated from `void std::sort(_RandomAccessIter, _RandomAccessIter) [with _RandomAccessIter = aria*]' punctul.cpp:23: instantiated from here /usr/include/c++/3.2.2/bits/stl_heap.h:74: no match for `aria& < aria&' operator
ajutor