.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Surse trimise » Sursa 352068

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
Sursa 352068
Concurent: Miruna Mitu (MirunaM)Progres: evaluare completă
Problemă: dirPunctaj exemplu: 10
Limbaj: cppPunctaj final: 100
Dată: 10 feb 2017, 20:27
Mesaj evaluator:
dir.cpp: In function 'int main()': dir.cpp:24: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result dir.cpp:25: warning: ignoring return value of 'FILE* freopen(const char*, const char*, FILE*)', declared with attribute warn_unused_result dir.cpp: In function 'void rezolvare()': dir.cpp:86: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' dir.cpp: In function 'void citire()': dir.cpp:130: warning: ignoring return value of 'char* gets(char*)', declared with attribute warn_unused_result dir.cpp:131: warning: ignoring return value of 'char* gets(char*)', declared with attribute warn_unused_result dir.cpp: In function 'void init()': dir.cpp:136: warning: unused variable 'i' In file included from /usr/include/stdio.h:910, from /usr/include/c++/4.4/cstdio:45, from /usr/include/c++/4.4/fstream:43, from dir.cpp:1: In function 'char* gets(char*)', inlined from 'void citire()' at dir.cpp:130: /usr/include/bits/stdio2.h:230: warning: call to '__gets_warn' declared with attribute warning: please use fgets or getline instead, gets can't specify buffer size dir.cpp: In function 'void rezolvare()': dir.cpp:37: warning: 'inc' may be used uninitialized in this function /tmp/ccK0Agiv.o: In function `citire()': dir.cpp:(.text+0x9f): warning: the `gets' function is dangerous and should not be used. dir.cpp:(.text+0xb3): warning: the `gets' function is dangerous and should not be used.
Teste de evaluare:
Test Timp Mesaj evaluator Punctaj
0 0 Okay! 10
Total exemple 10
1 0 Okay! 10
2 0 Okay! 10
3 0 Okay! 10
4 0 Okay! 10
5 0 Okay! 10
6 0 Okay! 10
7 0 Okay! 10
8 0 Okay! 10
9 0 Okay! 10
10 0 Okay! 10
Total evaluare 100
ajutor