.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » muguri

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
muguri


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

În Ţara Verde copacii au înmugurit şi fiecare copac are un număr foarte mari de muguri. Din acest motiv, fiecare copac are o etichetă completată cu două numere, notate c şi m, unde m reprezintă numărul de muguri şi c numărul de cifre ale numărului m. Locuitorii acestei ţări consumă o vitamină produsă din mugurii unor copaci numiti propalindromum. Un copac propalindromum are un număr de muguri care este număr palindrom.
Pentru producerea vitaminei trebuie să se colecteze mugurii din copacii propalindromum.

Cerinţă

Scrieţi un program care determină numărul de muguri colectaţi din cei n copaci aflaţi în Ţara Verde.

Date de intrare

În fişierul de intrare muguri.in se află pe prima linie un număr natural n ce reprezintă numărul de copaci . Pe fiecare dintre următoarele n linii din fişier, se află câte două numere naturale c şi m, separate printr-un spaţiu, reprezentând numerele ce apar pe eticheta fiecărui copac.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire muguri.out conţine o singură linie pe care va fi scris un număr natural T, ce reprezintă numărul de muguri colectaţi din cei n copaci aflaţi în Ţara Verde, pentru producerea vitaminei.

Restricţii

• 0 < n ≤ 100
• 1< ci ≤ 80, pentru 1≤ i ≤n
Numărul de muguri ai fiecărui copac este un număr natural nenul ce conţine cel mult 80 cifre zecimale.

Exemple

muguri.inmuguri.outExplicaţii
3 10 1005005001 11 20347874302 5 89128 21352879303 Numărul de muguri colectaţi din copacii propalindromum este obţinut din suma numerelor 1005005001 şi 20347874302, care sunt palindroame.

autor: Prof. Silvia Grecu
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatică ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor