.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » predecesor

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
 .campion
predecesor


Timp maxim de execuţie/test:
0.5 secunde
Memorie totală disponibilă/stivă:
16MB/1 MB

Considerăm un şir de N numere naturale distincte a1, a2, ..., aN. Pentru fiecare termen ai definim predecesorul său, dacă există, ca fiind cel mai din dreapta termen aj, cu j < i şi aj < ai. De exemplu, pentru şirul 8, 12, 2, 4, 3, 10, 9, 7, 5, 6, numărul 8 este predecesorul lui 12, 3 este predecesorul lui 5, 10 nu este predecesorul niciunui număr, la fel 4 nu este predecesor pentru alt număr, 2 nu are predecesor.

Cerinţă

Scrieţi un program care determină câte numere din şir nu sunt predecesori ai niciunui alt număr.

Date de intrare

Fişierul de intrare predecesor.in conţine pe prima linie numărul natural N reprezentând numărul de termeni ai şirului. Pe următoarea linie se găsesc, separaţi prin câte un spaţiu, termenii a1, a2, ..., aN ai şirului.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire predecesor.out va conţine o singura linie pe care va fi scris un singur număr natural reprezentând numărul de termeni ai şirului care nu sunt predecesori ai niciunui alt număr.

Restricţii

  • 3 <= N <= 500 000
  • 1 <= ai <= 1 000 000 000, pentru orice 1 <= i <= N

Exemplu

predecesor.in predecesor.out

10
8 12 2 4 3 10 9 7 5 6

6

prof. Dan Pracsiu
Grupul Şcolar „Ştefan Procopiu” Vaslui
dpracsiu@yahoo.com
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor