.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » cetati

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
 .campion
cetati


Timp maxim de execuţie/test:
1.2 secunde
Memorie totala disponibilă/stivă:
16 MB/1 MB

Terraland este un regat care se extinde permanent. Frontiera regatului este un poligon convex, în vârfurile căruia sunt construite cetăţi pentru apărarea segmentelor de frontieră adiacente. La fiecare extindere a regatului frontiera se modifică: se construiesc cetăţi noi, iar unele cetăţi, construite anterior îşi pierd rolul de puncte de apărare. În toate cetăţile se află garnizoane. Pentru a micşora cheltuielile pentru întreţinerea armatei, MegaBit, regele Terralandului, a decis să demobilizeze garnizoanele din cetăţile care nu mai au rolul de puncte de apărare (nu se mai află pe frontiera regatului).

Cerinţă

Scrieţi un program, care va determina din câte cetăţi vor fi demobilizate garnizoanele.

Date de intrare

Prima linie a fişierului de intrare cetati.in conţine un număr întreg N  – numărul de cetăţi din Terraland. Urmează N linii ce conţin câte două numere întregi xi yi, separate prin spaţiu – coordonatele cetăţilor.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire cetati.out va conţine o singură linie pe care va fi afişat numărul de cetăţi din care pot fi demobilizate garnizoanele.

Restricţii

  • 3 ≤ N ≤ 10000
  • –109 ≤ xi, yi ≤ 109

Exemple

cetati.in cetati.out Explicatie
10
2 1
3 4
6 3
6 6
8 5
10 3
11 7
12 6
9 11
15 8
5

prof. Sergiu Corlat
Liceul Orizont Chisinau
scorlat@gmail.com
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor