.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » tren

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
.campion
tren


Timp maxim de execuţie/test:
0.1 secunde
Memorie totala disponibilă/stivă:
16 MB/1 MB

Într-o gară se află un tren cu 2n vagoane. Pentru fiecare vagon se cunoaşte numărul de călători care urmează să se urce. Astfel la etapa 1 avem acest tren. La etapa 2 se formează din trenul de la etapa 1 două trenuri, unui cu vagoanele de pe poziţii impare, iar celălalt cu vagoanele de pe poziţii pare. La etapa 3, din fiecare tren de la etapa 2 se formează câte două trenuri: unul cu vagoanele de pe poziţii pare, iar celălalt cu cele de pe poziţii impare şi aşa mai departe. Astfel la etapa k din fiecare tren de la etapa k-1 se construiesc câte două trenuri, unul cu vagoanele de pe poziţii impare, iar celălalt cu vagoanele de pe poziţii pare.

Cerinţă

Să se scrie un program care pentru k dat, determină numărul maxim de călători aflaţi într-unul dintre trenurile etapei k.

Date de intrare

Fişierul de intrare tren.in are pe prima linie numerele naturale n şi k separate printr-un spaţiu. Pe cea de a doua linie se afla n numere naturale separate prin spatii; al i-lea numar de pe linie reprezinta numarul de calatori din vagonul de pe pozitia i (1<=i<=n).

Date de ieşire

Fişierul de ieşire tren.out va conţine pe prima linie numărul cerut.

Restricţii

  • 0 <= n < 11
  • 0 < k < n+2
  • Numărul de călători din trenul iniţial (etapa 1) este <2000000001.

Exemple

tren.in tren.out Explicaţii
3 3
10 20 30 25 15 5 10 45
70 La etapa 2 avem doua trenuri cu vagoanele date de numarul de calatori:
10 30 15 10
20 25 5 45
La etapa 3 avem 4 trenuri cu vagoanele date de numarul de calatori:
10 15
30 10
20 5
25 45
La aceasta etapa trenul cu numarul maxim de calatori (70) este format din doua vagoane care au fiecare cate 25, respectiv 45 calatori.

prof. Doru Popescu Anastasiu
C. N. "Radu Greceanu" Slatina
dopopan@yahoo.com
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor