.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » base3

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
base3


Timp maxim de execuţie / test:
0.4s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Se dau 3 numere scrise în baza 3 (folosind cifrele 0, 1 şi 2). Se doreşte găsirea unui număr N în baza 3, care să aibă un număr impar de cifre, iar cifra de pe poziţia din mijloc să aibă valoarea 1. Acest număr N trebuie obţinut prin concatenarea celor trei numere date; în această concatenare, fiecare din cele 3 numere poate fi folosit de zero sau mai multe ori.

Cerinţă

Determinaţi numărul minim de cifre pe care îl poate avea un număr având proprietăţile precizate mai sus.

Date de intrare

Fişierul de intrare base3.in conţine 3 linii. Pe fiecare linie se află scris un număr în baza 3.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire base3.out va conţine numărul minim de cifre pe care îl poate avea un număr cu proprietăţile specificate. Dacă nu se poate obţine nici un astfel de număr, afişaţi în fişier valoarea 0.

Restricţii

Numărul de cifre al fiecăruia dintre cele 3 numere este un număr întreg între 1 şi 16000.
Numerele date pot conţine zerouri la început; acestea trebuie luate în considerare, dacă numărul respectiv este folosit în concatenare.

Exemple

base3.inbase3.outExplicaţii
001 020 2020 13 poate obţine numărul 2020001001001

autor: Mugurel Ionuţ Andreica
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatică ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor