.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » sir6

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
sir6


Timp maxim de execuţie / test:
0.2s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Se consideră un şir c1c2...cn format din n caractere din mulţimea {A, B}.
Concatenăm şirul cu el însuşi şi obţinem un şir de lungime 2n.
Pentru un indice k (1≤k≤2n) considerăm subsecvenţele de lungime cel mult n, care se termină pe poziţia k, iar dintre acestea fie s (k) subsecvenţa cea mai mică în ordine lexicografică.

Cerinţă

Determinaţi indicele k pentru care s (k) are lungimea cea mai mare.

Date de intrare

Pe prima linie a fişierului de intrare sir6.in se găseşte numărul natural n, reprezentând lungimea şirului. Pe următoarele n linii se află în ordine caracterele şirului (câte un caracter pe o linie).

Date de ieşire

Prima linie a fişierului de ieşire sir6.out va conţine numărul natural k. În caz că există mai multe valori pentru k se va alege cea mai mică.

Restricţii

1 <= n <= 30000

Exemple

sir6.insir6.out
8 A B B A B A A B 13

autor: Prof. Nistor-Eugen Moţ
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
Chestionare recomandate
surse trimise | ajutor