.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » hof

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
hof


Timp maxim de execuţie / test:
1.8s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Să considerăm secvenţa {an} unde:
- a1 = 1;
- secvenţa este crescătoare, adică ak > ak-1 pentru orice k > 1;
- diferenţele de ordin I sunt crescătoare, adică ak – ak-1 > ak-1 – ak-2 pentru orice i > 2;
- Termenii din secvenţă şi diferenţele de ordin I acoperă în mod unic mulţimea numerelor naturale nenule (adică orice număr natural nenul apare fie în secvenţa {an}, fie în secvenţa diferenţelor de ordin I dar nu în amândouă secvenţele).
Astfel a={1, 3, 7, 12, 18, 26, 35, 45, ...}, iar diferenţele de ordin I sunt {2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ...}. Aceste două secvenţe sunt disjuncte şi acoperă mulţimea numerelor naturale nenule.

Cerinţă

Dat n număr natural, să se determine an.

Date de intrare

Fişierul de intrare hof.in conţine o singură linie pe care se află numărul natural n.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire hof.in conţine o singură linie pe care se află numărul natural an, reprezentând al n-lea termen din secvenţa Hofstadter.

Restricţii

1 ≤ n ≤ 100 000 000

Exemple

hof.inhof.out
5 18

autor: Cătălin Frâncu
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor