.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » grade

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
grade


Timp maxim de execuţie / test:
0.15s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Fie n un număr natural nenul şi un şir de n numere naturale notate d1, d2, …, dn.

Cerinţă

Scrieţi un program care să determine un graf conex care are secvenţa gradelor vârfurilor d1, d2, …, dn.

Date de intrare

În fişierul de intrare grade.in se află pe prima linie un număr natural n, iar pe linia doua n valori naturale separate prin spaţii, reprezentând numerele d1, d2, …, dn.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire va conţine pe fiecare linie câte două numere naturale (cuprinse între 1 şi n), separate printr-un spaţiu x y, cu semnificaţia « în graful conex obţinut există muchie între vârful x şi vârful y ».

Restricţii

1 ≤ n ≤ 5000
Vârfurile grafului vor fi numerotate de la 1 la n.
Nu este necesar ca vârful 1 să aibă gradul d1, vârful 2 să aibă gradul d2, etc. Două secvenţe de grade sunt considerate egale dacă după sortare ele coincid.

Exemple

grade.ingrade.out
5 2 1 1 2 4 5 1 4 1 3 2 3 1 1 2

autor: Prof. Stelian Ciurea
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor