.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » concurs3

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
concurs3


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

La un concurs de matematică participă elevi din mai multe şcoli din diferite oraşe. Pentru a se putea deosebi între ele lucrările lor, fiecare lucrare este codificată printr-un număr natural cu 3 cifre, să zicem abc, unde a (cifra sutelor) este codul oraşului, b (cifra zecilor) este codul şcolii din oraşul a, iar c (cifra unităţilor) este codul unui elev din şcoala b din oraşul a. Exemplu: lucrarea cu codul 328 este lucrarea elevului cu codul 8 de la şcoala cu codul 2 din oraşul cu codul 3.
Se cunosc: un cod (al lucrării unui elev H, prietenul nostru), numărul n de lucrări premiate şi codurile acestora.

Cerinţă

Se cere să se rezolve cerinţele:
a) Verificaţi dacă H este premiant, sau nu.
b) Determinaţi numărul de premii luate de elevii din oraşul lui H (inclusiv H, dacă a fost premiat).
c) Determinaţi numărul de premii luate de elevii din şcoala lui H (inclusiv H, dacă a fost premiat).

Date de intrare

De pe prima linie a fişierului de intrare concurs3.in se citeşte codul lui H; de pe linia a doua fişierului se citeşte valoarea n, iar de pe linia a treia se citesc cele n coduri premiate. Codurile premiate sunt separate prin câte un spaţiu.

Date de ieşire

Cele 3 răspunsuri se vor afişa în fişierul de ieşire concurs3, pe câte o linie. Pentru prima cerinţă se va afişa pe prima linie a fişierului un mesaj (DA sau NU), după cum H a luat, sau nu a luat premiu. La cerinţele b) şi c) se va scrie câte un număr pe linia a doua respectiv pe linia a treia a fişierului de ieşire.

Restricţii

n este un număr natural nenul, n<=20
Codul de oraş (cifra sutelor din fiecare cod) este de la 1 la 5, inclusiv.
Codurile şcolilor din fiecare oraş (cifra zecilor) este de la 0 la 9, inclusiv.
Codul elevilor (cifra unităţilor) este tot de la 0 la 9 inclusiv.
Mesajul DA/NU se va afişa cu majuscule.
Se acordă 30% din punctaj pentru prima cerinţă rezolvată corect, 70% din punctaj pentru primele două cerinţe rezolvate corect şi punctajul integral pentru toate cele 3 cerinţe rezolvate corect.

Observaţie
Datele de intrare sunt corecte (nu necesită validare).

Exemple

concurs3.inconcurs3.outExplicaţii
234 6 123 232 125 222 421 235 NU 3 2 a) codul lui H nu se regăseşte printre cele citite (premiate), deci mesajul este NU
b) lucrările premiate din orasul lui H (cu cifra sutelor egală cu 2) sunt în număr de 3: 232, 222 şi 225
c) lucrările premiate din şcoala lui H (cu cifra sutelor egală cu 2 şi cu cifra zecilor egală cu 3) sunt în număr de 2: 232 şi 235.

propunător: Prof. Marinel Şerban
Liceul de Informatică “Grigore Moisil”
marinel_serban@yahoo.com
Probleme recomandate
De la OJI 2004: cifre3, control, exp1, joc13, lanterna, mosia, perle, popas, reactivi, rj, ron, siruri1, vanatoare
Despre cifre: cifre1, div3, aparitii, numar1, prieteni, robinson, aritma, cezar, pal, suma2, cod4, powerpuff, ucif, sir4, numere6, pluton, mare, cifre2, ceas2, cod5, paritate, test1, comoara1, cifre3, control, submult, visul, codul, numere9, sume2, smith, secvsir, prefix1, fazanr, prodmax, palindrom, control1, paltrei, alo, cifra1, case1, pin, sumacifre, triplu, goe, talent, copii, cifre4, nr0, anagramabil, codcorect, test2, bancomat, sume4, alice, culegere, numar5, cuburi4, cifreco, 7segmente, unupatru, xyz, unific, galbeni, cladiri2, extraprime, momente, palindromuri, conturi, numere12, imprimanta, martisoare, cifre5, pagini, tan, centrale, ech, speciale, cuart, inventie, robot5
Despre structura repetitiva: cifre1, super, schimb, jeton, descfib, taxe, romane, mobile, cuburi3, tzigla, morse, powerpuff, multimi, ucif, tabel, ocr, numere7, cifre2, piramida, vraji, reforma, cartonas, cabina, case, desen2, exponent, cifre3, joc13, reactivi, vanatoare, submult, paranteze, tort, copaci1, ogorul, puncte3, efort, muzeu, smith, biliard, palc, prod3, fazanr, cadouri, bursa, meteo, prodmax, zar, tren4, lego, maraton1, cluburi, domino1, jump, alo, cifra1, case1, brazi, greiere, divizori, pitag, porumb, secv9, divk, rachete, pin, sumacifre, aritm, psp, triplu, triunghi3, cmmdcsecv, ssmax, ape, furnici1, domino2, acoperire1, ore, pegals, b2k, sumdivprod, subsecvmax, dale, bancomat, sume4, alice, porumb1, albine2, culegere, stele1, medalion, cifreco, meteo1, unupatru, xyz, vistiernic, chibrituri, bete1, greieri, interviu, prieten, prize, conturi, numere12, martisoare, piramide, pagini, punctul, tablita, pavare1, ordine, covor1, speciale, echer, numere13
Despre structura alternativa: cuburi3, multimi, ucif, tabel, ocr, numere7, cabina, exponent, cifre3, joc13, reactivi, vanatoare, submult, visul, paranteze, copaci1, ogorul, muzeu, timer, triunghi1, piatra, greiere, numerus, ape, domino2, ore, pegals, alun, chibrituri, interviu
surse trimise | ajutor