.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » magic4

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
magic4


Timp maxim de execuţie / test:
2.5s
Memorie totala disponibilă / stivă:
64MB / 8MB

Un pătrat magic de dimensiune n este o matrice pătratică cu n linii şi n coloane ale cărei elemente sunt numerele 1, 2, …, n2 dispuse astfel încât suma elementelor de pe orice linie, coloană sau diagonală este aceeaşi. Într-un pătrat magic elementele sunt distincte două câte două.
Se dă un pătrat magic de dimensiune n în care unele numere lipsesc (cel mult trei elemente lipsă pe fiecare linie şi cel mult două elemente lipsă pe fiecare coloană) .

Cerinţă

Scrieţi un program care să completeze numerele care lipsesc din pătratul magic dat.

Date de intrare

Fişierul de intrare magic4.in va conţine pe prima linie numărul natural n care reprezintă dimensiunea pătratului magic. Pe următoarele n linii se află elementele tabloului magic. Linia i+1 din fişier conţine elementele liniei i din pătratul magic separate prin spaţii (1 <= i <= n). Numerele care lipsesc din pătratul magic sunt precizate prin cifra 0.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire magic4.out va conţine pătratul magic completat cu numerele care lipseau, linia i va conţine elementele liniei i din pătratul magic separate printr-un singur spaţiu (1 <= i <= n).

Restricţii

3 ≤ n ≤ 10

Exemple

magic4.inmagic4.out
5 0 0 0 22 18 20 11 7 3 24 21 0 0 0 5 2 23 19 15 6 8 4 25 0 0 14 10 1 22 18 20 11 7 3 24 21 17 13 9 5 2 23 19 15 6 8 4 25 16 12

autor: Osman Ay
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor