.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » regine

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
regine


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Pe o tablă triunghiulară de latură N, trebuiesc aşezate cât mai multe regine, astfel încât acestea să nu se atace.
O tablă triunghiulară, de latură N, are N linii. Pe linia i sunt i locuri în care reginele pot sta, iar locurile sunt aşezate sub formă de triunghi, ca în figura de mai jos. Fiind vorba de o tablă mai specială şi reginele sunt speciale, în sensul că ele se pot deplasa (ataca) în 6 direcţii.
În figura de mai jos este reprezentată o tablă de latură 6, cu o regină pe linia 5, coloana 4. Numerotarea liniilor şi coloanelor începe de la 1 (din vârful tablei în jos – pentru linii şi de la stânga la dreapta pentru coloane).


Cerinţă

Determinaţi numărul maxim de regine ce pot fi aşezate pe o tablă de dimensiune N şi o aşezare posibilă a lor (oricare dintre soluţiile cu număr maxim).

Date de intrare

Pe prima linie a fişierului regine.in se află un număr natural N, reprezentând dimensiunea tablei.

Date de ieşire

Fişierul regine.out va conţine pe prima linie un singur număr întreg X, reprezentând numărul maxim de regine ce pot fi aşezate. Pe următoarele X linii se vor scrie câte 2 numere separate de un singur spaţiu, reprezentând linia şi respectiv coloana reginelor.

Restricţii

• 1 < N < 1 001
• dacă un test are numărul corect de regine, dar configuraţia reginelor nu este validă, se acorda 30% din punctajul testului.

Exemple

regine.inregine.outExplicaţii
3 2 2 1 3 3 Putem aşeza maxim 2 regine, pe linia 2, coloana 1 şi pe linia 3, coloana 3.

autor: Marius Andrei
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor