.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » oypara

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
oypara


Timp maxim de execuţie / test:
0.4s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

În sistemul cartezian xOy se dau N segmente paralele cu axa Oy. Fiecare segment este determinat de extremităţile sale (x, y1) şi (x, y2).

Cerinţă

Să se determine o dreaptă care intersectează fiecare segment în exact câte un punct.

Date de intrare

Fişierul oypara.in conţine pe prima linie un număr natural N, reprezentând numărul de segmente. Pe următoarele N linii sunt descrise cele N segmente. Mai exact, pe linia i+1, se afla 3 numere întregi separate prin câte un spaţiu x y1 y2 care reprezintă segmentul i, având extremităţile (x, y1) şi (x, y2).

Date de ieşire

Pe prima linie a fişierului oypara.out se vor scrie patru numere întregi separate prin câte un spaţiu A1 B1 A2 B2. Punctele distincte (A1, B1) şi (A2, B2) determină dreapta cerută.

Restricţii

Pot exista trei extremităţi de segmente coliniare.
3 ≤ N ≤ 100 000
1 ≤ x ≤ 100 000 000
1 ≤ y1 < y2 ≤ 100 000 000
1 ≤ A1, B1, A2, B2 ≤ 100 000 000

Punctele (A1, B1) şi (A2, B2) trebuie să fie distincte.
A1, A2 reprezintă abscisele (coordonatele pe axa Ox).
B1, B2 reprezintă ordonatele (coordonatele pe axa Oy).
Dacă dreapta trece printr-o extremitate a unui segment, se consideră că intersectează segmentul respectiv.
Pentru datele de test există întotdeauna soluţie.

Exemple

oypara.inoypara.out
5 3 1 5 7 6 12 9 3 9 10 8 10 14 8 14 1 3 14 13

autor: Alexandru Moşoi
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor