.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » multimi

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
multimi


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Se consideră n mulţimi. Fiecare mulţime conţine numai numere naturale consecutive. Pentru a indica o astfel de mulţime este suficient să dăm primul şi ultimul element din ea.

Cerinţă

Scrieţi un program care să determine elementele intersecţiei celor n mulţimi.

Date de intrare

De pe prima linie a fişierului de intrare multimi.in se citeşte numărul n. Apoi, de pe fiecare din cele n linii următoare, se citesc perechi de numere, câte o pereche pe linie, separate prin câte un spaţiu, care reprezintă cel mai mic, respectiv cel mai mare element din fiecare mulţime.

Date de ieşire

Pe prima linie a fişierului de ieşire multimi.out se vor afişa elementele intersecţiei cu câte un spaţiu între ele. În cazul în care intersecţia nu are nici un element se va afişa mesajul ″multimea vida

Restricţii

0 < n < 31
Elementele mulţimilor sunt numere naturale < 30001

Exemple

multimi.inmultimi.outExplicaţii
3 5 10 4 11 2 9 5 6 7 8 9 Avem mulţimile
{5,6,7,8,9,10}
{4,5,6,7,8,9,10,11}
{2,3,4,5,6,7,8,9}

şi intersecţia:
{5,6,7,8,9}

autor: Dana Vlădoiu
propunător: Prof. Marinel Şerban
Liceul de Informatica
marinel.serban@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor