.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » adun

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
adun


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Doamna învăţătoare le-a spus copiilor din clasa a III-a că sunt suficient de mari pentru a-şi scrie temele la matematică pe calculator, într-un fişier text. Ultima temă constă în rezolvarea unui număr oarecare de exerciţii simple. Fiecare exerciţiu cere să se calculeze suma a două numere naturale. Copiii trebuie să scrie fiecare exerciţiu pe câte o linie separată, iar la sfârşitul liniei să pună semnul punct şi virgulă. În cadrul exerciţiilor nu trebuie să existe nici măcar un singur spaţiu!
Costel, elev priceput şi la matematică dar şi la utilizarea calculatorului, îşi scrie conştiincios tema şi apoi o trimite prin e-mail lui Gigel, prietenul lui cel mai bun (dar mai puţin silitor…). Gigel primeşte cu bucurie tema, deschide fişierul şi…surpriză: nici un exerciţiu nu mai era la locul lui! Unde nu te aşteptai acolo apăruseră spaţii, unele exerciţii erau scrise pe 2 sau mai multe linii şi existau exerciţii din care dispăruse unul dintre termenii adunării sau rezultatul!

Cerinţă

Scrieţi un program care să aducă tema la forma cerută de doamna învăţătoare. Fiecare exerciţiu va fi scris pe o linie separată, fără să conţină nici un spaţiu. Fiecare linie se va termina cu “;” (punct şi virgulă). De asemenea, va trebui să aflaţi numerele care lipsesc!

Date de intrare

Datele de intrare se citesc din fişierul adun.in, care conţine un număr neprecizat de linii cu exerciţii de forma:
termen1 + termen2 = rezultat ;
termen1, termen2 sau rezultat pot lipsi. Pe o linie pot exista mai multe ecuaţii sau o ecuaţie poate fi scrisă pe mai multe linii. În cadrul unui exerciţiu pot să apară oricâte spaţii.

Date de ieşire

Datele de ieşire se vor afişa în fişierul adun.out, care conţine, pe linii separate, exerciţiile aduse la forma:
termen1+termen2=rezultat;

Restricţii

Fişierul de intrare conţine cel mult 50 de linii.
Fiecare linie din fişierul de intrare are maxim 250 de caractere.
Termenii care apar în cadrul exerciţiilor sunt numere naturale mai mici sau egale cu 5 000 000 000.
În fişierul de intrare cifrele unui număr nu sunt separate prin spaţii.

Exemple

adun.inadun.out
12 + 2= ; 16 + 300 = 316; + 3 =10; 3000 + = 4000 ; 0+2=2; 16+300=316; 7+3=10; 0+4000=4000;

autor: Prof. Alin Burţa
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
Chestionare recomandate
surse trimise | ajutor