.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » atac

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
.campion
atac


Timp maxim de execuţie/test:
0.1 secunde
Memorie totala disponibilă/stivă:
16 MB/1 MB

Agenţia Spaţială a planetei Planaria (ASP) a recepţionat un roi meteoritic, care se apropie de planetă. Fiecare stat de pe Planaria a fost anunţat despre pericol şi a primit lista punctelor de cădere a meteoriţilor, calculate de ASP. Serviciile pentru situaţii excepţionale ale fiecărui stat urmează să determine, câţi meteoriţi vor cădea pe în interiorul ţării. Frontiera oricărui stat de pe Planaria este un poligon convex; meteoriţii sunt punctiformi. Punctele de pe frontieră nu se consideră aparţinând statului. Frontiera poate conţine mai multe vârfuri consecutive colineare.

Cerinţă

Scrieţi un program care să determine numărul de meteoriţi care cad pe teritoriul unui stat dat.

Date de intrare

Fişierul de intrare atac.in va conţine pe prima linie numărul n al vârfurilor poligonului, care descrie frontiera unui stat. Următoarele n linii conţin descrierea consecutivă a vârfurilor frontierei: fiecare linie va conţine câte o pereche de numere întregi separate prin spaţiu – coordonatele unui vârf (abscisă, ordonată). Urmează o linie, care conţine un număr întreg M – numărul de meteoriţi, apoi M linii, care conţin câte două numere întregi, separate prin spaţiu – coordonatele punctelor de cădere ale meteoriţilor (abscisă, ordonată).

Date de ieşire

Fişierul de ieşire atac.out va conţine o singură linie pe care va fi afişat numărul meteoriţilor care cad pe teritoriul statului dat.

Restricţii

  •  -1000000 ≤ xi, yi ≤ 1000000
  •  3 ≤ N ≤ 20000
  •  2 ≤ M ≤ 20000

Exemplu

atac.in atac.out Explicaţii
4
2 4
8 4
6 8
4 6
4
3 5
4 7
5 5
6 7
2
Meteoritul cu coordonatele (3,5) va cădea pe frontieră, deci nu aparţine statului, cel cu coordonatele (4,7) cade în exterior. Meteoriţii (5,5) şi (6,7) cad pe teritoriul statului.

prof. Sergiu Corlat
Liceul „Orizont” Chişinău
scorlat@gmail.com
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor