.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » part

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
part


Timp maxim de execuţie / test:
0.4s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Ionică a primit de ziua lui de la tatăl său un joc format din piese de formă de triunghiulară de dimensiuni diferite şi o suprafaţă magnetică pe care acestea pot fi aşezate. Pe suprafaţa magnetică este desenat un triunghi dreptunghic cu lungimile catetelor a, respectiv b şi un sistem de coordonate xOy cu originea în unghiul drept al triunghiului, semiaxa [Ox pe cateta de lungime a, respectiv semiaxa [Oy pe cateta de lungime b. La un moment dat Ionică aşează pe tabla magnetică n piese, pentru care se cunosc coordonatele vârfurilor lor. Tatăl lui Ionică vrea să verifice dacă pe tablă piesele realizează o partiţie a triunghiului dreptunghic desenat, adică dacă sunt îndeplinite condiţiile:
– nu există piese suprapuse;
– piesele acoperă toată porţiunea desenată (în formă de triunghi dreptunghic);
– nu există porţiuni din piese în afara triunghiului desenat.

Cerinţă

Se cere să se verifice dacă piesele plasate pe tabla magnetică formează o partiţie a triunghiului desenat pe tabla magnetică.

Date de intrare

Fişierul de intrare part.in conţine pe prima linie un număr natural k, reprezentând numărul de seturi de date din fişier. Urmează k grupe de linii, câte o grupă pentru fiecare set de date. Grupa de linii corespunzătoare unui set este formată dintr-o linie cu numerele a, b, n separate între ele prin câte un spaţiu şi n linii cu câte şase numere întregi separate prin spaţii reprezentând coordonatele vârfurilor (abscisă ordonată) celor n piese, câte o piesă pe o linie.

Date de ieşire

În fişierul part.out se vor scrie k linii, câte o linie pentru fiecare set de date. Pe linia i (i=1, 2, …, k) se va scrie 1 dacă triunghiurile din setul de date i formează o partiţie a triunghiului desenat pe tabla magnetică sau 0 în caz contrar.

Restricţii

1 <= n <= 150
1 <= k <= 10
a, b
sunt numere întregi din intervalul [0, 31000]
Coordonatele vârfurilor pieselor sunt numere întregi din intervalul [0, 31000].

Exemple

part.inpart.outExplicaţii
2 20 10 4 0 5 0 10 10 5 0 0 10 5 0 5 0 0 10 0 10 5 10 0 20 0 10 5 20 10 2 0 0 0 10 10 5 0 0 20 0 20 10 1 0 Figura pentru setul 1 de dateFigura pentru setul 2 de dateautor: Prof. Doru Popescu Anastasiu
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor