.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » texan

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
texan


Timp maxim de execuţie / test:
0.2s
Memorie totala disponibilă / stivă:
15MB / 1MB

Un texan are o păşune cu frontiera sub formă de poligon convex. Fiindcă a ajuns la o vârstă care nu îi mai permite să meargă cu vitele la păscut pe păşunea sa, hotărăşte ca o parte din păşune să o doneze celui mai vrednic dintre nepoţii săi. Astfel el le pune la dispoziţie nepoţilor săi coordonatele carteziene ale colţurilor păşunii şi le cere să găsească pe frontiera păşunii 3 poziţii în care să plaseze trei ţăruşi, astfel încât unind cei 3 ţăruşi prin sârmă ghimpată să obţină un triunghi echilateral.

Cerinţă

Scrieţi un program care să ajute nepoţii să determine poziţiile celor 3 ţăruşi.

Date de intrare

Fişierul de intrare texan.in conţine:
• Pe prima linie numărul natural n, care reprezintă numărul de colţuri ale păşunii
• Pe următoarele n linii se află câte o pereche de numere reale, care reprezintă coordonatele colţurilor păşunii separate printr-un spaţiu (în ordinea: abscisă ordonată). Colţurile păşunii sunt specificate în ordinea inversă a acelor de ceasornic.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire texan.out va conţine trei linii. Fiecare linie conţine coordonatele unuia dintre cei trei ţăruşi (în ordinea: abscisă ordonată) cu un spaţiu între ele. Aceste coordonate vor fi specificate cu 6 zecimale (cu rotunjire).

Restricţii

4 < n < 501
Coordonatele colţurilor păşunii sunt numere raţionale din intervalul [-7000, 7000].
La evaluare o soluţie este considerată corectă cu o marjă de eroare de 0.01.
Dacă soluţia nu este unică, va fi afişată una oarecare.
În fişierele de test, distanţa dintre oricare două colţuri ale păşunii este ≥ 1.
Latura triunghiului echilateral determinat trebuie să fie > 0.1.
Pentru datele de test există întotdeauna o soluţie care respectă cerinţele problemei.

Exemple

texan.intexan.out
5 10 0 15 15 0 20.5 -10 15 0 0 12.500000 7.500000 -3.150637 4.725956 2.272289 19.666827

autor: Prof. Doru Popescu Anastasiu
propunător: Prof. Marinel Şerban
Liceul de Informatică “Grigore Moisil”
marinel_serban@yahoo.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor