.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » patrate4

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
patrate4


Timp maxim de execuţie / test:
0.3s
Memorie totala disponibilă / stivă:
32MB / 16MB

Pe o foaie de matematică sunt 5000x5000 de pătrăţele cu latura egală cu 1 cm. Pătrăţelele sunt evident organizate în 5000 de linii (numerotate de sus în jos de la 1 la 5000) şi 5000 de coloane (numerotate de la stânga la dreapta de la 1 la 5000).
Poziţia fiecărui pătrăţel de pe foaie este caracterizată prin numărul liniei şi numărul coloanei pe care se află pătrăţelul. Pe foaie sunt înnegrite n pătrăţele.
Trebuie să desenăm pe foaia de matematică o mulţime de pătrate care să îndeplinească următoarele condiţii:
− aria intersecţiei între oricare două pătrate din această mulţime este egală cu 0;
− oricare dintre pătratele acestei mulţimi este alcătuit doar din pătrăţele întregi;
− oricare pătrăţel negru aparţine exact unuia dintre pătratele mulţimii;
− pentru oricare dintre pătratele acestei mulţimi, dacă notăm cu S aria pătratului, atunci suprafaţa ocupată de pătrăţelele negre din interiorul respectivului pătrat aparţine intervalului [S/k, 4S/k), unde k este un număr natural nenul dat.

Cerinţă

Scrieţi un program care determine o mulţime de pătrate care să respecte condiţiile de mai sus.

Date de intrare

Fişierul de intrare patrate4.in conţine pe prima linie două numere naturale nenule separate prin spaţiu n şi k, cu semnificaţia din enunţ. Pe fiecare dintre următoarele n linii se află câte două numere naturale nenule separate prin spaţiu, reprezentând poziţia unui pătrăţel negru.

Date de ieşire

În fişierul de ieşire patrate4.out se va scrie pe prima linie un număr natural nenul np, reprezentând numărul de pătrate din mulţime. Pe fiecare dintre următoarele np linii se vor afla trei numere naturale nenule separate prin câte un spaţiu; primele două valori vor reprezenta linia, respectiv coloana pe care se află pătrăţelul situat în colţul din stânga-sus al pătratului respectiv, iar a treia valoare va reprezenta lungimea laturii respectivului pătrat.

Restricţii

1 ≤ n ≤ 100 000
5 ≤ k ≤ 10

Coordonatele pătrăţelelor negre (linie, coloană) sunt numere naturale din intervalul [1, 1000].

Exemple

patrate4.inpatrate4.outExplicaţii
19 5 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 3 4 3 5 5 5 6 5 7 6 6 6 7 10 7 10 8 7 9 8 10 8 9 9 9 10 9 2 1 1 4 5 5 6 Există mai multe soluţii posibile. O altă soluţie ar putea fi:
4
1 1 4
5 5 4
7 9 4
10 7 2

autor: Prof. Stelian Ciurea
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor