.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » noroc

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
.campion
noroc


Timp maxim de execuţie/test:
0.1 secunde
Memorie totala disponibilă/stivă:
16 MB/1 MB

De la hypermarket, Alex a cumpărat un joc cu jetoane. Jocul se numeşte noroc şi conţine n jetoane pe care sunt scrise numere întregi distincte. Jocul are mai multe niveluri. Pentru a trece de primul nivel trebuie să formezi cu jetoane dintre cele date un şir de numere cu proprietatea că suma pătratelor numerelor din şir este divizibilă cu n.  

Cerinţă

Să se scrie un program care să selecteze jetoane ce formează un şir de numere cu proprietatea din enunţ.

Date de intrare

Fişierul de intrare noroc.in are pe prima linie numărul natural n, iar pe linia următoare n valori întregi distincte, separate prin spaţii, reprezentând numerele scrise pe cele n jetoane.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire noroc.out va conţine pe prima linie un număr natural M reprezentând numărul de jetoane selectate pentru a forma şirul dorit. Pe linia următoare sunt scrise M valori distincte separate prin câte un spaţiu, reprezentând valorile jetoanelor alese pentru a forma şirul cu proprietatea din enunţ.

Restricţii

  • 1<n<201
  • Numerele de pe jetoane sunt numere întregi distincte din intervalul [-1000,1000].
  • Dacă există mai multe soluţii, puteţi afişa oricare dintre acestea.

Exemple

noroc.in noroc.out Explicaţii

7
10 -2 8 -1 -17 3 6

3
3 -1 -2

O soluţie posibilă este formată din jetoanele cu numerele 3, -1, -2, pentru că 32+(-1)2+(-2)2=14, care se divide cu 7.

prof. Doru Popescu Anastasiu
C. N. "Radu Greceanu" Slatina
dopopan@yahoo.com
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor