.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » rev

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
rev


Timp maxim de execuţie / test:
0.45s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Nargy şi Fumeanu joacă următorul joc: Nargy scrie pe o foaie şirul numerelor naturale de la 1 la N, în ordine crescătoare. Apoi, face M operaţii de forma: se iau doi indici i şi j şi se inversează bucata din şir aflată între poziţiile i şi j. După fiecare operaţie, Nargy îl întreabă pe Fumeanu ce număr se află pe poziţia k.

Cerinţă

Scrieţi un program care îl ajută pe Fumeanu să răspundă la întrebările lui Nargy.

Date de intrare

Fişierul de intrare rev.in conţine pe prima linie două numere naturale N M. Următoarele M linii vor conţine câte trei numere naturale i j k cu semnificaţia de mai sus. Numerele de pe aceeaşi linie sunt separate prin spaţiu.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire rev.out va conţine M linii, câte o linie pentru fiecare operaţie din fişierul de intrare. Pe linia i se va scrie numărul care se află pe poziţia k în şir, după primele i operaţii.

Restricţii

1 ≤ N ≤ 100 000
1 ≤ M ≤ 20 000

Pentru 20% dintre teste N ≤ 2000 şi M ≤ 1000
Pentru 40% din teste M ≤ 5000

Exemple

rev.inrev.outExplicaţii
7 3 1 3 2 4 6 5 2 5 3 2 5 6


autor: Mircea Paşoi
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor