.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » fi

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
fi


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

După cum ştiţi din fabule, greieraşul Cri ar vrea să o impresioneze cu interpretările sale artistice pe furnicuţa Fi. În povestea noastră, Fi se află pe un teren de formă dreptunghiulară, format din m şiruri de parcele (numerotate de la 1 la m), pe fiecare şir fiind câte n parcele (numerotate de la 1 la n). Toate parcelele au aceleaşi dimensiuni şi în fiecare parcelă se află exact o firimitură. Fi este iniţial în parcela (a,b), pe şirul a, în poziţia b şi urmează un traseu bine stabilit, de pe fiecare parcelă vizitată luând firimitura aflată în aceasta.
Prima parcelă pe care o vizitează când ajunge pe un şir este considerată reper al acelui şir. După ce vizitează reperul (de pe un şir oarecare i), ea vizitează mai întâi k parcele aflate în stânga reperului, apoi se întoarce la reper pe drumul pe care a venit şi vizitează în continuare k parcele aflate în dreapta reperului, după care merge pe şirul următor (şirul i+1), reperul acestuia fiind chiar parcela alăturată celei pe care a vizitat-o ultima dată pe şirul anterior (şirul i), ca în desenul de mai jos. Pe fiecare şir Fi procedează la fel, iar dacă la un moment dat numărul parcelelor din stânga sau dreapta reperului este mai mic decât k, pe acea direcţie vizitează numai parcelele pe care le are la dispoziţie până la limita terenului.După ce a vizitat p parcele, Fi ajunge în parcela de coordonate (c,d) unde îl întâlneşte pe perseverentul Cri, înarmat cu o colecţie de melodii de ultimă oră.

Cerinţă

Determinaţi şirul din care face parte şi numărul de ordine în şir al parcelei în care se află Cri precum şi numărul total de firimituri, t, pe care le-a adunat în total Fi, până la întâlnirea cu Cri.

Date de intrare

În fişierul fi.in se află :
- pe prima linie m şi n (două numere naturale separate printr-un spaţiu);
- pe a doua linie k şi p (două numere naturale separate printr-un spaţiu);
- pe a treia linie a şi b (două numere naturale separate printr-un spaţiu).

Date de ieşire

În fişierul fi.out se vor scrie
- pe prima linie, separate printr-un spaţiu, valorile c şi d (numărul şirului şi parcela din cadrul şirului în care se află Cri);
- pe a doua linie, valoarea t (numărul total de firimituri adunate).

Restricţii

1 ≤ m,n ≤ 999999999
1 ≤ k ≤ [n/2] p ≤ m ∙ n
1 ≤ a ≤ m 1 ≤ b ≤ n

Exemple

fi.infi.outExplicaţii
4 7 2 17 1 4 3 6 12 Sunt m=4 şiruri a câte n=7 parcele. Fi se deplasează cu k=2 parcele în stânga şi în dreapta fiecărui reper, iar cele 17 parcele parcurse sunt, în ordine: (1,4), (1,3), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,6), (2,5), (2,4), (2,5), (2,6), (2,7), (3,7), (3,6), (3,5), (3,6). A adunat 12 firimituri.
4 10 5 10 1 4 1 7 7 Sunt m=4 şiruri a câte n=10 parcele. Fi se deplasează cu k=5 parcele în stânga şi în dreapta fiecărui reper, dar primul şir nu are suficiente parcele în stânga. Cele 10 parcele parcurse sunt, în ordine: (1,4), (1,3), (1,2), (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6) (1,7). A adunat 7 firimituri.

autor: Prof. Livia Ţoca
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor