.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » numar

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
numar


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Presupunem că avem n numere prime notate a1, a2, ..., an sortate crescător. Formăm un şir strict crescător b ale cărui elemente sunt toţi multipli acestor n numere prime astfel încât, multipli comuni apar o singură dată. Presupunem că numerotarea poziţiilor elementelor din şirul b începe tot cu 1.

Cerinţă

Scrieţi un program care citeşte din fişierul de intrare valoarea lui n şi apoi cele n elemente ale şirului a, determină elementul de pe poziţia m din şirul b şi afişează în fişierul de ieşire valoarea acestuia.

Date de intrare

Fişierul de intrare numar.in conţine
- pe prima linie două numere naturale separate printr-un spaţiu care reprezintă primul valoarea lui n şi al doilea valoarea lui m;
- pe a doua linie n numere naturale prime separate prin câte un spaţiu care reprezintă valorile elementelor şirului a. Aceste valori sunt dispuse în ordine strict crescătoare iar ultima dintre ele este mai mică decât un milion.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire numar.out va conţine pe prima linie o singură valoare care reprezintă termenul de pe poziţia m din şirul b.

Restricţii

Pentru 30% din teste n≤20, m≤1000, a1≤50
Pentru celelalte 70% din teste 21≤n≤100, 1001≤m≤15000, 51≤a1≤1000
an<1000000

Exemple

numar.innumar.outExplicaţii
3 10 2 3 5 14 Şirul b e format din valorile: 2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22…
Pe poziţia 10 se află numărul 14

autor: Prof. Stelian Ciurea
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor