.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » plopi

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
plopi


Timp maxim de execuţie / test:
0.6s
Memorie totala disponibilă / stivă:
16MB / 1MB

Pe o alee se află N plopi de diferite înălţimi. Plopii se află de-a lungul unui segment de dreaptă, astfel pot fi numerotaţi 1, 2, ..., N de la cel mai stânga către cel mai din dreapta. Distanţa de la plopul cu indicele i la cel cu indicele j este |i-j| (modulul diferenţei dintre indici). Cum nu ne confruntăm cu o situaţie reală, din când în când plopii îşi pot schimba înălţimea. Alexandra a făcut o listă în care sunt notate toate schimbările petrecute în rândul plopilor, dar din când în când se întreabă care este cel mai apropiat plop de plopul cu indicele i situat în dreapta lui, care să aibă o înălţime mai mare sau egală cu H.

Cerinţă

Aflaţi răspunsul pentru fiecare întrebare a Alexandrei.

Date de intrare

Pe prima linie a fişierului de intrare plopi.in se află două numere naturale separate prin spaţiu N M, reprezentând numărul de plopi de pe alee, respectiv numărul de operaţii (modificări de înălţime sau interogări efectuate de Alexandra). Pe următoarele N linii se află înălţimile iniţiale ale plopilor. Pe linia i+1 se află înălţimea plopului i. Pe următoarele M linii se află câte trei numere naturale separate prin spaţii t p h. Dacă t este egal cu 1, atunci noua înălţime a plopului cu indicele p este h. Dacă t este egal cu 2 atunci Alexandra se întreabă care este cel mai apropiat plop situat în dreapta plopului p care are o înălţime mai mare sau egală decât h.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire plopi.out conţine mai multe linii, câte una pentru fiecare întrebare pusă de Alexandra. Pe linia i se află răspunsul la cea de a i-a întrebare, respectiv valoarea -1, dacă întrebarea nu are răspuns.

Restricţii

1 ≤ N, M ≤ 100 000
N
este număr natural impar
Toate numerele din fişierul de intrare sunt numere naturale strict pozitive < 2 000 000 000

Exemple

plopi.inplopi.out
5 4 2 3 4 1 3 2 2 5 2 2 4 1 5 10 2 1 7 -1 3 5

autor: Stud. Adrian Airinei
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Liceul de Informatica ″Grigore Moisil″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor