.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » ferma1

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
ferma1


Timp maxim de execuţie / test:
0.2s
Memorie totala disponibilă / stivă:
32MB / 10MB

Un fermier deţine o fermă de formă dreptunghiulară cu lungimea m metri şi lăţimea n metri. Respectând principiul rotaţiei culturilor, fermierul şi a realizat un plan pentru semănarea culturilor în noul an. Astfel, el a desenat un dreptunghi pe care l-a împărţit în m * n celule, fiecare corespunzând unui metru pătrat, şi a colorat în culori diferite zonele care corespund unor culturi diferite. O cultură poate fi semănată pe mai multe parcele. Două celule care au o latură comună aparţin aceleiaşi parcele dacă au aceeaşi culoare (sunt însămânţate cu aceeaşi cultură). Fermierul are posibilitatea să irige o sigură parcelă şi doreşte să aleagă parcela cu cea mai mare suprafaţă. Nefiind mulţumit de suprafaţa rezultată, s-a întrebat dacă ar putea schimba cultura de pe o singură celulă, astfel încât să obţină o parcelă de suprafaţă mai mare.


Cerinţă

Dându-se dimensiunile fermei şi pentru fiecare celulă culoarea corespunzătoare culturii semănate, determinaţi:
Varianta 1: Suprafaţa maximă a unei parcele în planul iniţial.
Varianta 2: Numărul liniei, respectiv al coloanei celulei pe care va semăna o altă cultură şi culoarea corespunzătoare noii culturi în vederea obţinerii celei mai mari parcele posibile.

Date de intrare

Fişierul de intrare ferma1.in va conţine:
• pe prima linie un număr natural v (1 ≤ v ≤ 2) indicând varianta cerinţei de rezolvare;
• pe a doua linie două numere naturale m şi n separate printr-un spaţiu, cu semnificaţia din enunţ;
• pe fiecare dintre următoarele m linii se găsesc câte n caractere (litere mici), reprezentând codurile culturilor ce vor fi semănate pe cele n celule corespunzătoare fiecărei linii.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire ferma1.out va conţine:
Varianta 1 – pentru v=1:
• pe prima linie numărul natural s, reprezentând suprafaţa maximă a unei parcele.
Varianta 2 – pentru v=2:
• pe prima linie două numere naturale separate printr-un spaţiu, reprezentând numărul liniei, respectiv al coloanei celulei pe care va semăna o altă cultură, în vederea obţinerii unei parcele cu suprafaţa maximă;
• pe a doua linie un caracter reprezentând codul culorii corespunzătoare noii culturi din celula determinată.

Restricţii

2 ≤ m ≤ 400
2 ≤ n ≤ 400
• Numărul de culturi distincte este cel puţin 2 şi cel mult 26.
• 30% din teste vor avea pe prima linie valoarea 1, iar restul de 70% din teste vor avea pe prima linie valoarea 2.
• Pentru varianta 2 se punctează orice soluţie care conduce la obţinerea unei parcele cu suprafaţa maximă. Nu se acordă punctaje parţiale.

Exemple

ferma1.inferma1.outExplicaţii
1 7 8 rmmgggaa mvvgggaa mvvgvvvv vvvrvvvv vvrrrgga vvrrrggg aaaaaaag 11


Datele corespund imaginilor de mai sus. Numerotarea parcelelor din imaginea 2 este utilizată pentru a simplifica explicaţiile de mai jos şi nu influenţează datele problemei şi nici algoritmul de rezolvare.

În varianta 1 se determină şi se afişează suprafaţa maximă a unei parcele, care este egală cu 11 şi corespunde parcelei 6, de culoare verde (codificată cu litera v în imaginea 1 şi în fişierul de intrare).
2 7 8 rmmgggaa mvvgggaa mvvgvvvv vvvrvvvv vvrrrgga vvrrrggg aaaaaaag 20 3 4 v Pentru varianta 2:
Schimbând în verde (v) culoarea celulei de pe linia 3 şi coloana 4, se obţine o parcelă cu suprafaţa 11+8+1=20 (se unesc parcelele cu numărul 6 respectiv 8).

O altă soluţie corectă este:
4 4
v


autor: Prof. Florentina Ungureanu
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor