.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » foto

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
foto


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Alina este pasionată de fotografiile alb-negru. Ea ales o imagine pe care a codificat-o binar într-o matrice de dimensiune nxm cu valori 0 corespunzătoare pentru alb (pe care le-a numit puncte luminoase) şi cu valori 1 corespunzătoare pentru negru (pe care le-a numit puncte întunecate). Astfel, ea identifică în imaginea codificată zone luminoase și zone întunecate, o zonă fiind o porțiune a matricei care conține elemente cu aceeași valoare, trecerea de la un element la altul al zonei făcându-se doar prin deplasări pe orizontală sau pe verticală.

Cerinţă

Ajutați-o pe Alina să găsească cea mai luminoasă zonă și determinați numărul de puncte luminoase ale acesteia.

Date de intrare

Pe prima linie a fișierului text foto.in se găsesc două numere naturale n și m care reprezintă numărul liniilor, respectiv numărul coloanelor matricei. Pe următoarele n linii se găsesc câte m valori binare, separate prin câte un spaţiu, reprezentând elementele matricei care codifică imaginea.

Date de ieşire

Fişierul text foto.out trebuie să conțină o singură linie pe care se va afla numărul punctelor din cea mai luminoasă zonă a imaginii.

Restricţii

1≤ n ≤100, 1≤ m ≤100, numere naturale
• Dacă nu există nicio zonă luminoasă, se va considera că cea mai luminoasă zonă are 0 elemente

Exemple

foto.infoto.outExplicaţii
6 6 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 5 Zona cea mai luminoasă este formată din elementele: (1,2),(1,3),(2,3),(3,2),(3,3)

autor: Prof. Simona Ingrid Iuscinschi
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor