.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » taxa

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
taxa


Timp maxim de execuţie / test:
0.6s
Memorie totala disponibilă / stivă:
36MB / 18MB

Miruna se pregăteşte de vacanţa de vară. Ea a hotărât deja că împreună cu un grup de colegi să facă o excursie în regatul INFO unde moneda locală se numeşte BOSS. A studiat deja harta acestei zone şi a aflat multe lucruri interesante. Ea ştie că regatul se află pe o insulă cu suprafaţa uscatului sub forma dreptunghiulară ce poate fi reprezentată ca o matrice cu N linii şi M coloane în care fiecare element este un cod pentru un tip de obiectiv turistic ce poate fi vizitat. Deoarece sosirea şi plecarea de pe insulă se face cu avionul, ea cunoaşte poziţia (l0,c0) unde va fi debarcată şi poziţia (lf,cf) unde va fi plecarea de pe insulă. Ea se poate deplasa pentru vizitarea obiectivelor turistice doar în celule vecine pe cele opt direcţii (N, S, E, V, NE, NV, SE, SV), iar dacă noua poziţie are alt cod decât cel din care venise la pasul precedent, atunci trebuie să plătească o taxa de vizitare egală cu produsul codurilor celor două zone (exprimată tot în moneda locală, BOSS!!!). Miruna ar dori să afle care ar fi suma minimă necesară pentru a se deplasa până la locul de plecare de pe insulă.

Cerinţă

Dându-se configuraţia regatului şi poziţiile de plecare şi sosire, să se determine suma minimă necesară deplasării.

Date de intrare

Pe prima linie a fişierului taxa.in se află valorile naturale N M l0 c0 lf cf. Pe fiecare dintre următoarele N linii se află câte M numere naturale separate prin câte un spaţiu, reprezentând codurile fiecărei zone.

Date de ieşire

Fişierul taxa.out va conţine o singură linie pe care va fi scris un număr natural B, reprezentând suma minimă necesară deplasării.

Restricţii

0< N, M < 1001
• Obiectivele au coduri numere naturale nenule mai mici sau egale cu 5, iar poziţia iniţială şi finală sunt distincte.

Exemple

taxa.intaxa.outExplicaţii
5 5 1 1 4 5 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 Suma minimă necesară deplasării din (1,1) în (4,5) este de 2 BOSSi.

autor: Prof. Gheorghe Manolache
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor