.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » bete1

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
bete1


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Ana şi Bogdan au găsit la bunicul lor o cutie cu N beţe de aceeaşi lungime. După câteva minute de joacă urmează cearta. Bunicul le-a propus să rupă cele N beţe şi apoi Ana să primească fragmentele din mâna stângă, iar Bogdan fragmentele din mâna dreaptă. Zis şi făcut. Copiii au luat fragmentele, le-au numerotat fiecare cu numere de la 1 la N, le-au măsurat şi acum îşi doresc să lipească fragmentele primite, dar mai au nevoie de câteva informaţii.

Cerinţă

Cunoscând N numărul de beţe, A1, A2, ..., AN lungimile fragmentelor primite de Ana şi B1, B2, ..., BN lungimile fragmentelor primite de Bogdan, să se scrie un program care să determine:
a) lungimea iniţială a beţelor;
b) lungimea celui mai lung băţ care se poate obţine prin lipirea unui fragment aparţinând Anei cu un fragment care aparţine lui Bogdan;
c) numărul beţelor de lungime maximă care se pot obţine prin lipirea unui fragment aparţinând Anei cu un fragment care aparţine lui Bogdan.

Date de intrare

Fişierul de intrare bete1.in conţine pe prima linie numărul natural N reprezentând numărul de beţe. Pe a doua linie sunt N numere naturale A1, A2, ..., AN reprezentând lungimile fragmentelor primite de Ana şi pe a treia linie sunt N numere naturale B1, B2, ..., BN reprezentând lungimile fragmentelor primite de Bogdan.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire bete1.out va conţine trei linii. Pe prima linie se va scrie numărul natural L reprezentând lungimea iniţială a beţelor, pe a doua linie se va scrie numărul natural K reprezentând lungimea celui mai lung băţ care se poate obţine prin lipirea unui fragment aparţinând Anei cu un fragment care aparţine lui Bogdan, iar pe a treia linie se va scrie numărul natural P reprezentând numărul beţelor de lungime maximă care se pot obţine prin lipirea unui fragment aparţinând Anei cu un fragment care aparţine lui Bogdan.

Restricţii

1 ≤ N ≤ 1000
1 ≤ Ai ≤ 10000, (1≤i≤N)
1 ≤ Bi ≤ 10000, (1≤i≤N)
1 ≤ L ≤ 20000
1 ≤ K ≤ 20000
1 ≤ P ≤ 1000
• Odată lipite două fragmente, acestea nu se pot dezlipi.
• Pentru determinarea corectă a valorii L se acordă 30% din punctaj, pentru determinarea corectă a valorii K se acordă 30% din punctaj, iar pentru determinarea corectă a valorii P se acordă 40% din punctaj.

Exemple

bete1.inbete1.outExplicaţii
6 2 6 7 1 3 5 5 4 7 8 9 3 10 16 1 Lungimea iniţială este 10, lungimea maximă este 16 şi se poate forma un singur băţ de lungime 16.

autor: Prof. Lucia Miron
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor