.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » pomi

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
pomi


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

În livada sa, Vasile are pomi fructiferi, organizaţi în parcele în funcţie de soi. În fiecare an, scoate la vânzare doar o parte dintre pomii adulţi dintr-o singură parcelă. Ca să asigure spaţiu de dezvoltare pentru pomii rămaşi, Vasile s-a decis să fie scoşi la vînzare numai acei pomi din parcelă al căror număr de ordine este divizibil cu o cifră k, numită “cifra anului”.

Cerinţă

Cunoscând valorile a şi b, reprezentând numerele de ordine ale primului, respectiv ultimului pom din parcela din care se face vânzarea, precum şi k - cifra anului, se cere să se determine numărul de pomi scoşi la vânzare de Vasile în acest an.

Date de intrare

Fişierul de intrare pomi.in conţine trei numere naturale a, b, k, fiecare pe câte o linie, ce reprezintă: numerele de ordine ale primului, respectiv ultimului pom din parcela din care se face vânzarea şi cifra anului.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire pomi.out va conţine pe prima linie, un număr natural ce reprezintă numărul de pomi scoşi la vânzare de către Vasile.

Restricţii

1 < k ≤ 9
1 < a < b
a şi b sunt numere naturale cu cel mult 80 de cifre fiecare.

Exemple

pomi.inpomi.outExplicaţii
23 41 3 5 Sunt 6 pomi scoşi la vânzare în acest an.
În cadrul parcelei, ei au avut numerele de ordine: 24, 27, 30, 33, 36, 39 (toate numerele dintre a şi b, care sunt divizibile cu cifra anului, k).

autor: Prof. Oana Butnaraşu
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor