.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » moretime

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
moretime


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

La banca Moretime, moneda este Time-ul. Cei n clienţi ai băncii au conturi identificate prin valori naturale nenule, distincte două câte două. La deschiderea contului, fiecare client a depus un fond de siguranţă reprezentat printr-un număr natural nenul (cantitatea de Time aferentă contului, ce poate fi folosită de bancă, pentru urgenţe majore). Un client al băncii este considerat premium dacă numărul său de cont începe şi se termină cu aceeaşi cifră nenulă.
Lumea este lovită de criza de timp şi banca Moretime a hotărât să susţină doar clienţii premium printr-un program special. Astfel, banca va colecta fondurile de siguranţă ale unora dintre clienţii premium iar suma obţinută o va folosi integral pentru a finanţa, cu cantităţi egale de Time, pe fiecare client premium, inclusiv pe cei de la care a colectat fondul.

Cerinţă

Cunoscând n, numărul de clienţi, conturile şi valorile fondurilor de siguranţă ale acestora, să se determine:
a. numărul clienţilor premium
b. numărul clienţilor premium ce pot fi aleşi de bancă astfel încât suma fondurilor de siguranţă colectată de la aceştia să poată fi distribuită în mod egal fiecărui client premium
c. numerelor de cont ale celor selectaţi la punctul b).

Date de intrare

Fişierul text moretime.in conţine pe prima linie n, numărul de clienţi ai băncii iar pe următoarele n linii perechi de numere, separate prin câte un spaţiu, reprezentând numărul contului şi valoarea fondului de siguranţă, pentru fiecare dintre cei n clienţi.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire moretime.out va conţine, pe prima linie cp, numărul de clienţi premium, pe a doua linie p, numărul de clienţi premium ce pot fi aleşi de bancă în condiţiile de mai sus iar pe linia a treia, un şir de p numere separate prin câte un spaţiu, reprezentând conturile acestor clienţi. Dacă sunt mai multe soluţii se va scrie una dintre acestea.

Restricţii

• 1 ≤ p ≤ cp ≤ n ≤ 10000
• Moneda Time nu este divizibilă.
• Numerele de cont sunt numere naturale cu cel puţin două şi cel mult cinci cifre.
• Fondurile de siguranţă sunt numere naturale nenule mai mici decât 100000.
• Pentru răspunsuri corecte se acordă punctaje parţiale astfel: a) 30%; a)+b)+c) 100%

Exemple

moretime.inmoretime.outExplicaţii
6 112 100 217 50 1231 200 3000 500 2902 200 44 100 3 2 2902 44 • sunt 3 clienţi premium
• pot fi aleşi 2 clienţi premium pentru colectarea fondurilor de siguranţă
• clienţii cu conturile 2902 şi 44 pot fi aleşi pentru că suma fondurilor lor (200+100=300) poate fi împărţită în mod egal celor 3 clienţi premium (fiecare ar primi 100).

autor: Prof. Mirela Ţibu
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor