.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » cutie1

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
cutie1


Timp maxim de execuţie / test:
0.25s
Memorie totala disponibilă / stivă:
4MB / 1MB

După ce au vizitat toate obiectivele turistice din municipiul Iaşi, Ioana şi Maria au inventat un joc. Ele au la dispoziţie un număr de n cutii aranjate în linie dreaptă, numerotate în ordine de la 1 la n, şi un număr de m bile ce pot fi aşezate în unele dintre aceste cutii. Unele cutii sunt deteriorate, astfel că bilele dispar dacă sunt puse în acele cutii. O mutare constă în alegerea unei bile şi poziţionarea ei în una din cutiile învecinate (precedenta sau următoarea cutie). Bilele pot fi mutate după următoarea regulă: când o bilă a fost mutată pentru prima dată într-o anumită direcţie, atunci bila îşi păstrează direcţia de deplasare la următoarele mutări (de exemplu, dacă o bilă a fost mutată pentru prima dată spre stânga atunci orice mutări ulterioare ale acestei bile se pot face doar spre stânga). Jocul se termină atunci când nici un jucător nu mai poate face nici o mutare. Pierde primul jucător care nu mai poate face nici o mutare. Fetele joacă un număr de T astfel de jocuri.

Cerinţă

Ştiind că Ioana este prima care face o mutare, iar apoi fetele mută alternativ, se cere să se stabilească pentru fiecare din cele T jocuri dacă ea are sau nu o strategie sigură de câştig.

Date de intrare

Fişierul cutie1.in conţine pe prima linie un număr natural T, care reprezintă numărul de jocuri pe care le joacă cele două fete. Pe următoarele linii fişierul conţine, în ordine, descrierea celor T jocuri. Fiecare joc este descris prin câte 3 linii: prima linie va conţine, în ordine, trei numere naturale n, k, m separate prin câte un singur spaţiu (n reprezintă numărul de cutii, k reprezintă numărul de cutii deteriorate şi m reprezintă numărul de bile), a doua linie va conţine k numere naturale, separate prin câte un singur spaţiu, reprezentând numerele de ordine ale cutiilor deteriorate, iar a treia linie va conţine m numere naturale reprezentând numerele de ordine ale cutiilor care conţin bile la începutul jocului.

Date de ieşire

Fişierul cutie1.out va conţine pe prima linie un şir de T valori de 0 şi 1 neseparate prin spaţii, având următoarea semnificaţie: valoarea de pe poziţia i din şir (i din {1,2,…,T}) este 1 daca jocul i este câştigat de Ioana sau 0 dacă jocul i este pierdut de Ioana.

Restricţii

• 1 ≤ T ≤ 10
• 1 ≤ n, m ≤ 10000
• 0 ≤ k ≤ 10000
• Se consideră că din prima cutie nu poate fi mutată o bilă spre stânga, iar din ultima cutie nu se poate muta o bila spre dreapta.
• Iniţial nici o bilă nu se află în prima cutie, în ultima cutie sau într-o cutie deteriorată.
• În fişierul de intrare poziţiile bilelor şi cele ale cutiilor deteriorate sunt sortate crescător.
• Într-o cutie se pot afla mai multe bile.
• Pentru 20% dintre teste k are valoarea 0 sau 1.

Exemple

cutie1.incutie1.outExplicaţii
2 10 1 1 6 3 10 1 2 5 4 4 10 Pentru primul joc, Ioana are o strategie sigură de câştig (pentru a câştiga va muta bila la dreapta), iar pentru al doilea joc nu are o strategie sigură de câştig.

autor: Andrei Ciocan
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor