.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » cartier

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
cartier


Timp maxim de execuţie / test:
0.15s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Victor este un băiat deştept şi simpatic, dar care se plictiseşte foarte uşor. Tatăl său trebuie să născocească în permanenţă noi jocuri care să îl stimuleze. Ultimul joc, cartier, are trei niveluri şi se joacă utilizând o mulţime de cuburi gri, toate de aceeaşi dimensiune.

La primul nivel, Victor trebuie să construiască un bloc de formă dreptunghiulară format din m cuburi astfel încât suma dintre înălţimea blocului (H) şi lăţimea sa (L) să fie minimă şi L≤H. De exemplu, pentru n=6 se pot construi patru blocuri ca în imagine, dar doar primul bloc (B1) respectă condiţiile cerute.Pentru a finaliza cel de-al doilea nivel al jocului, Victor trebuie să construiască un cartier, având la dispoziţie un număr dat de cuburi pentru fiecare bloc care formează cartierul. Pentru construcţia fiecărui bloc se respectă cerinţele de la primul nivel al jocului. În interiorul cartierului, blocurile sunt aşezate, în ordinea obţinerii lor, lipite unul de celălalt.

La al treilea nivel, Victor trebuie să determine un număr maxim de blocuri alăturate, astfel încât înălţimea primului bloc din şir şi înălţimea ultimului bloc din şir să nu fie numere prime între ele.
Ajutaţi-l pe Victor să finalizeze nivelurile doi şi trei ale jocului cartier.

Cerinţă

Scrieţi un program care determină următoarele numere:
a) x, ce reprezintă numărul blocurilor de înălţime maximă construite la nivelul al doilea;
b) y, ce reprezintă suma lăţimilor blocurilor din cartierul construit la nivelul al doilea;
c) z, ce reprezintă numărul de blocuri din şirul determinat la nivelul al treilea.

Date de intrare

Fişierul cartier.in conţine pe prima linie un număr natural n (numărul de blocuri de construit) şi pe a doua linie n numere naturale, separate prin câte un spaţiu, reprezentând numărul de cuburi corespunzătoare fiecărui bloc.

Date de ieşire

Fişierul cartier.out conţine numerele x, y şi z, în această ordine, fiecare pe câte o linie.

Restricţii

• 1 ≤ n < 5000
• Numerele naturale citite aparţin intervalului [1,13000]

Exemple

cartier.incartier.outExplicaţii
6 7 4 10 12 10 15 1 13 4


autor: Prof. Ana Întuneric
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
Chestionare recomandate
surse trimise | ajutor