.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » sume4

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
sume4


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Mama a cumpărat un joc prin care fiica ei Ana şi colega ei de bancă Maria să-şi formeze mai uşor deprinderi de calcul. Jocul conţine mai multe cartonaşe pe care sunt scrise numere cu 5 cifre. Cele două fete trebuie să taie fiecare cartonaş în trei, pe primul să rămână numărul format din primele două cifre, pe al doilea – cifra din mijloc, iar pe al treilea să fie numărul format din ultimele două cifre. De exemplu, din cartonaşul de mai jos, pe care este scris numărul 23146 se vor obţine alte 3 cartonaşe pe care sunt scrise numerele 23, 1 şi respectiv 46.

Ana va lua toate cartonaşele din stânga, cele pe care sunt scrise numerele formate din primele 2 cifre, iar Mariei îi vor reveni cartonaşele din dreapta, cele pe care sunt scrise numerele formate din ultimele două cifre. În plus, cifra din mijloc va reveni celei care are numărul mai mic. Dacă cele două numere sunt egale, atunci cartonaşul cu cifra din mijloc va fi aruncat. Sarcina fiecărei fete este să adune toate numerele de pe cartonaşele sale.

Cerinţă

Determinaţi sumele obţinute de Ana şi Maria, în urma aplicării regulilor jocului.

Date de intrare

Pe prima linie a fişierului sume4.in se găseşte un număr natural n, reprezentând numărul de cartonaşe ale jocului. Pe a doua linie sunt date n numere naturale de 5 cifre fiecare, reprezentând numerele de pe cartonaşe. Ele sunt separate prin câte un spaţiu.

Date de ieşire

Pe prima linie a fişierului sume4.out se vor scrie două numere, separate printr-un spaţiu, reprezentând suma Anei şi respectiv suma Mariei.

Restricţii

0 < n ≤ 10000

Exemple

sume4.insume4.outExplicaţii
4 73256 14715 51251 32576 182 200 Din numărul 73256 Ana primeşte 73 iar Maria 56 iar cifra din mijloc, 2, ajunge la Maria deoarece numărul ei este mai mic decât cel al Anei.
Din numărul 14715 Ana primeşte 14 iar Maria 15. Cifra din mijloc ajunge la Ana.
Din numărul 51251 Ana primeşte 51 iar Maria tot 51. Cifra din mijloc este aruncată.
Din numărul 32576 Ana primeşte 32 iar Maria 76. Cifra din mijloc ajunge la Ana.
Ana va calcula suma: 73+(14+7)+51+(32+5)=182
Maria va calcula suma: (56+2)+15+51+76=200

autor: Prof. Cornelia Ivaşc
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
De la OMI Iaşi 2012: dame, lgdrum, consiliu, subtitrare, prieteni3, becuri2, test2, bancomat
De acelaşi autor: cutii, exponent, cifra1, numar4, sumacifre, triplu, joc20, prieteni3, numere11, vot1, numere12
Despre cifre: cifre1, div3, aparitii, numar1, prieteni, robinson, aritma, cezar, pal, suma2, cod4, powerpuff, ucif, sir4, numere6, pluton, mare, cifre2, ceas2, cod5, paritate, test1, comoara1, cifre3, concurs3, control, submult, visul, codul, numere9, sume2, smith, secvsir, prefix1, fazanr, prodmax, palindrom, control1, paltrei, alo, cifra1, case1, pin, sumacifre, triplu, goe, talent, copii, cifre4, nr0, anagramabil, codcorect, test2, bancomat, alice, culegere, numar5, cuburi4, cifreco, 7segmente, unupatru, xyz, unific, galbeni, cladiri2, extraprime, momente, palindromuri, conturi, numere12, imprimanta, martisoare, cifre5, pagini, tan, centrale, ech, speciale, cuart, inventie, robot5
Despre structura repetitiva: cifre1, super, schimb, jeton, descfib, taxe, romane, mobile, cuburi3, tzigla, morse, powerpuff, multimi, ucif, tabel, ocr, numere7, cifre2, piramida, vraji, reforma, cartonas, cabina, case, desen2, exponent, cifre3, concurs3, joc13, reactivi, vanatoare, submult, paranteze, tort, copaci1, ogorul, puncte3, efort, muzeu, smith, biliard, palc, prod3, fazanr, cadouri, bursa, meteo, prodmax, zar, tren4, lego, maraton1, cluburi, domino1, jump, alo, cifra1, case1, brazi, greiere, divizori, pitag, porumb, secv9, divk, rachete, pin, sumacifre, aritm, psp, triplu, triunghi3, cmmdcsecv, ssmax, ape, furnici1, domino2, acoperire1, ore, pegals, b2k, sumdivprod, subsecvmax, dale, bancomat, alice, porumb1, albine2, culegere, stele1, medalion, cifreco, meteo1, unupatru, xyz, vistiernic, chibrituri, bete1, greieri, interviu, prieten, prize, conturi, numere12, martisoare, piramide, pagini, punctul, tablita, pavare1, ordine, covor1, speciale, echer, numere13
surse trimise | ajutor