.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » codcorect

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
codcorect


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Pentru ca datele clienţilor să fie transferate în mod securizat între server-ul unei bănci şi bancomatele acesteia, banca deţine o cheie de criptare formată din mai multe coduri.
Pentru a fi corect, fiecare cod cu număr impar de cifre din cheia de criptare trebuie sa aibă prima cifră mai mare decât ultima cifră. În cazul în care un astfel de cod este incorect, el poate fi corectat interschimbând prima cifră cu ultima cifră a codului.

Cerinţă

Scrieţi un program care să citească o cheie de criptare formată din n coduri şi care să afişeze codurile corectate.

Date de intrare

Fişierul de intrare codcorect.in conţine pe prima linie un număr natural n reprezentând numărul de coduri din cheia de criptare, iar pe linia următoare cele n coduri, separate prin spaţii.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire codcorect.out va conţine pe prima linie n numere naturale separate prin câte un spaţiu, reprezentând în ordinea citirii codurile corectate din cheia de criptare.

Restricţii

0 < n <= 20
• Codurile sunt numere naturale cu cel puţin două şi cel mult nouă cifre.

Exemple

codcorect.incodcorect.outExplicaţii
4 120 44 23144 1234567 120 44 43142 7234561 120 are număr impar de cifre, iar prima cifră-1 este deja mai mare decât ultima cifră-0
44 are număr par de cifre deci nu i se aplică regula de modificare
23144 are număr impar de cifre, prima cifră nu este mai mare decât ultima , deci se modifică
1234567 are număr impar de cifre, prima cifră nu este mai mare decât ultima, deci se modifică

propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor