.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » alun

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
alun


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

O veveriţă îşi face provizii pentru iarnă. Pentru a aduna alune, parcurge mai multe drumuri de la scorbură la alun şi de la alun la scorbură, procedând astfel: la prima tură aduce n1 alune, la a doua tură aduce aduce n2 alune, la a treia tură aduce din nou n1 alune, apoi la a patra tură aduce n2 alune, procedând astfel până parcurge toate drumurile pe care şi-a propus să le facă. Indiferent de numărul de alune aduse la o tură, veveriţa trebuie să facă două drumuri: primul de la scorbură la alun şi al doilea de la alun la scorbură.
După ce a făcut k drumuri, veveriţa face o pauză de odihnă şi mănâncă una dintre alunele pe care le aduce.

Cerinţă

Scrieţi un program care să determine numărul de alune aduse la scorbură după parcurgerea a x drumuri, precum şi numărul minim de drumuri pe care ar trebui să le parcurgă veveriţa, pentru a aduna în scorbură cel puţin y alune, fără a face pauze de odihnă.

Date de intrare

Fişierul de intrare alun.in conţine pe prima linie 5 numere naturale separate prin spaţii n1 n2 x k y, cu semnificaţia din enunţ.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire alun.out va conţine două linii:
- pe prima linie va fi scris numărul de alune aflate în scorbură după parcurgerea a x drumuri ;
- pe a doua linie va fi scris numărul minim de drumuri pe care le face veveriţa pentru a aduna în scorbură cel puţin y alune, fără pauze de odihnă.

Restricţii

1 < n1, n2, k < 100
1 < x <= 1000
1 < y < 20000

Exemple

alun.inalun.out
2 3 6 5 12 6 10
2 3 7 5 15 6 12

propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor