.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » numere10

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
numere10


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Un număr se numeşte aproape prim dacă se poate scrie ca produs de două numere prime distincte.
De exemplu, 10 este număr aproape prim deoarece 10=2*5 iar 2 şi 5 sunt ambele numere prime, în timp de 18 nu este număr aproape prim.

Cerinţă

Scrieţi un program care să determine câte numere aproape prime sunt într-un şir de n numere date.

Date de intrare

Fişierul de intrare numere10.in conţine pe prima linie un număr natural n reprezentând numărul de valori din şir. Pe următoarea linie se găsesc, separate prin câte un spaţiu, cele n numere naturale care formează şirul.

Date de ieşire

Fişierul numere10.out va conţine o singură linie pe care va fi scris numărul de numere aproape prime din şirul dat.

Restricţii

1 ≤ n ≤ 10000
• Numerele citite sunt valori naturale cuprinse între 1 şi 1000000

Exemple

numere10.innumere10.outExplicaţii
8 27 15 3 10 1 21 6 18 4 Sunt 4 numere aproape prime în şirul dat: 15, 10, 21, 6.

autor: Prof. Oana Butnaraşu
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
Chestionare recomandate
surse trimise | ajutor