.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » xpn

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
 .campion
xpn


Timp maxim de execuţie/test:
1 secunde
Memorie totală disponibilă/stivă:
2 MB/1 MB

Se consideră x o bază de numeraţie şi p un divizor al ei cu proprietatea că (p,x/p)=1.

Cerinţă

Să se scrie un program care determină un număr, scris în baza x, cu următoarele proprietăţi:
- este format din
n cifre;
- cifrele sale aparţin mulţimii
{1,2,3,...p};
- se divide cu
pn.

Date de intrare

Fişierul de intrare xpn.in conţine pe prima linie trei numere naturale x, p şi n separate printr-un spaţiu, cu semnificaţia de mai sus.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire xpn.out va conţine pe prima linie numărul căutat.

Restricţii

  • 6 ≤ x ≤ 100
  • 2 ≤ p ≤ 9
  • 1 ≤ n ≤ 250
  • Soluţia nu este unică, se va accepta orice soluţie corectă.

Exemplu

xpn.in xpn.out Explicaţie
6 2 4
2212
Baza de numeraţie este x=6 iar divizorul p=2.
O soluţie este numărul 2212 care: are 4 cifre, cifrele sale aparţin mulţimii {1,2} şi este divizibil cu 24, deoarece după transformarea sa din baza 6 în baza 10 este egal cu 512.
prof. Ciprian Cheşcă
Grup Şcolar "Costin Neniţescu" Buzău
cchesca@yahoo.com
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor