.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » mofocarburi

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
mofocarburi


Timp maxim de execuţie / test:
0.2s
Memorie totala disponibilă / stivă:
64MB / 8MB

Mo şi Fo sunt mari chimişti. Ìn laboratorul lor există şase substanţe chimice, numite mofocarburi, care sunt alcătuite pe baza a trei elemente chimice:
- moxigenul notat cu M
- fodrogenul notat cu F
- carboca notat cu C.
O moleculă de mofocarbură este alcătuită din 2 atomi ai unui element şi un atom al altui element. Se observă că există exact 6 astfel de molecule şi anume: M2F, M2C, F2M, F2C, C2M, C2F.
O reacţie chimică va combina un număr de molecule din cele 6 mofocarburi şi va avea drept rezultat un număr de atomi din fiecare element. Iată două exemple de reacţii corecte:

2M2F + M2C + 3F2M + F2C + 5C2M + C2F => 14M + 11F + 14C
3M2F + 5C2F => 6M + 8F + 10C


Deci în general o reacţie va avea următoarea formă:

x∙F2M + y∙C2M + z∙M2F + u∙C2F + v∙M2C + w∙F2C => m∙M + f∙F + c∙C

unde, m=x+y+2z+2v, f=2x+z+u+2w si c=2y+2u+v+w.
Două reacţii sunt considerate distincte, dacă diferă prin cel puţin un coeficient din primul membru, adică dacă măcar o mofocarbură este folosită de un număr diferit de ori ìn cele două reacţii.

Cerinţă

Cunoscându-se trei numere naturale m, f si c să se calculeze numărul de reacţii distincte care au drept rezultat m∙M + f∙F + c∙C.
Deoarece acest număr poate fi foarte mare rezultatul va fi afişat modulo 13131.

Date de intrare

Fişierul de intrare mofocarburi.in conţine pe prima linie cele trei numere naturale m f c separate prin câte un spaţiu.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire mofocarburi.out va conţine un singur numar R reprezentând restul împărţirii cu 13131 al numărului de reacţii distincte care dau drept rezultat m atomi de moxigen, f atomi de fodorgen si c atomi de carboca.

Restricţii

• 0 ≤ m, f, c ≤ 100000
Numărul m+f+c este pentru toate testele divizibil cu 3.

Exemple

mofocarburi.inmofocarburi.outExplicaţii
2 2 2 3 Avem 3 reacţii cu rezultatul 2M+2F+2C:
M2F + C2F => 2M + 2F + 2C
C2M + F2M => 2M + 2F + 2C
M2C + F2C => 2M + 2F + 2C


autor: Prof. Adrian Panaete
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor