.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » comp

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
comp


Timp maxim de execuţie / test:
0.1s
Memorie totala disponibilă / stivă:
2MB / 1MB

Locuitorii planetei Eudora folosesc o reprezentare mai ciudată a numerelor naturale, astfel că orice număr natural va fi scris notând câte mii, sute, zeci, respectiv unităţi conţine acesta. De exemplu, numărul 3207 se poate reprezenta în mai multe moduri echivalente: 3m2s7u (3 mii 2 sute şi 7 unităţi), 32s0z7u (32 sute 0 zeci şi 7 unităţi), 32s7u, 3207u, etc.
Pentru a compara două numere naturale, eudorienii folosesc semnele < şi >, acestea având semnificaţia cunoscută şi pe Terra, iar pentru a calcula suma a două numere naturale utilizează semnul +.
Pentru a testa abilităţile pământenilor în privinţa lucrului cu numere naturale, eudorienii au trimis pe Terra un fişier text ce conţine N linii, fiecare linie fiind o comparaţie de forma:
expresie1>expresie2
sau
expresie1<expresie2
Observaţi că o comparaţie este constituită din două expresii separate prin semnul < sau prin semnul >.
O expresie este compusă dintr-un număr natural sau dintr-o sumă de două sau mai multe numere naturale, toate scrise în forma eudoriană. Fişierul nu conţine caractere spaţiu.

Cerinţă

Scrieţi un program care determină câte dintre comparaţiile date utilizează semnul <, precum şi valoarea de adevăr a fiecărei comparaţii dintre cele N date (afişând 0 dacă acea comparaţie e falsă, respectiv 1 dacă acea comparaţie e adevărată).

Date de intrare

Fişierul comp.in conţine pe prima linie numărul natural nenul N, reprezentând numărul de comparaţii, iar pe fiecare dintre următoarele N linii câte un şir de caractere corespunzător unei comparaţii.

Date de ieşire

Fişierul comp.out va conţine pe prima linie un număr natural reprezentând numărul de comparaţii în care se utilizează semnul <. Urmează N linii, fiecare linie conţinând doar valoarea 0 sau valoarea 1. Valoarea de pe a i-a linie dintre cele N este 0, dacă cea de-a i-a comparaţie din fişierul de intrare este falsă, respectiv 1 în caz contrar.

Restricţii

0 < N ≤1000
• Numerele din fişier nu depăşesc în valoare numărul eudorian 1000m1000s1000z1000u.
• Lungimea fiecărei linii din fişier este cel mult 250.

Exemple

comp.incomp.outExplicaţii
2 120u+7z13u>2s13u 1m11s+2z+1u<2m1s2z5u+0u 1 0 1 O comparaţie foloseşte semnul <.
Prima comparaţie e falsă (203>213).
A doua comparaţie e adevărată (2121<2125).

autor: Prof. Alin Burţa
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
Colegiul Naţional ″Emil Racoviţă″
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
Chestionare recomandate
surse trimise | ajutor