.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » ff

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
 .campion
ff


Timp maxim de execuţie/test:
0.1 secunde
Memorie totală disponibilă/stivă:
16MB/1 MB

Făt-Frumos (FF) a fost prins de Statu-Palmă-Barbă-Cot (SPBC) şi aruncat într-o celulă din închisoarea castelului lui SPBC. Spre norocul lui FF, constructorii au desenat schema celulei chiar pe unul dintre pereţii săi interiori. Trei pereţi ai celulei sunt ciopliţi în stâncă, pe când cel de al patrulea a fost zidit din piatră. Peretele din piatră are o formă şi grosime neregulată, descrisă de două linii frânte. Începutul şi sfârşitul fiecărei linii frânte sunt orientate strict de la sud spre nord. FF intenţionează să sape un tunel prin peretele de piatră, dar trebuie s-o facă cât mai repede. Prin urmare, tunelul trebuie să fie cât mai scurt posibil.

Cerinţă

Se cere să scrieţi un program, care să determine lungimea minimă a tunelului (grosimea minimă a zidului).

Date de intrare

Fişierul de intrare ff.in va conţine pe prima linie numărul natural n al punctelor liniei frânte interioare. Următoarele n linii conţin coordonatele vârfurilor liniei frânte, în ordinea parcurgerii de la sud spre nord, câte un vârf pe o linie. Urmează o linie ce conţine numărul natural m al vârfurilor liniei frânte exterioare, apoi m linii conţinând coordonatele vârfurilor, câte unul pe linie, în ordinea parcurgerii de la sud spre nord. Fiecare vârf este descris de o pereche de numere întregi (x, y).

Date de ieşire

Fişierul de ieşire ff.out va conţine o singură linie pe care va fi scris un singur număr real, cu 5 cifre după virgulă reprezentând lungimea minimă a tunelului.

Restricţii

  • 1 ≤ N, M ≤ 105
  • -10000 ≤ (x, y) ≤ 10000
  • Rezultatul afişat va fi considerat corect dacă diferenţa absolută între rezultatul corect şi cel afişat este ≤0.00001.

Exemplu

>
ff.in ff.out Explicatie
6
7 1
7 3
4 3
4 2
1 5
1 9
5
10 1
10 5
3 5
8 7
8 11
1.41421
prof. Sergiu Corlat
Liceul Orizont Chisinau
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor