.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » taler

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
 .campion
taler


Timp maxim de execuţie/test:
0.3 secunde
Memorie totala disponibilă/stivă:
2 MB/1 MB

Filip are o balanta dotată cu N=4000 etaloane, numerotate de la 1 la N, ale căror mase exprimate în kilograme G1, G2, ..., GN sunt în ordine valorile termenilor şirului lui Fibonacci
Astfel
G1=1, G2=1, G3=2, ...,Gi=Gi-1+Gi-2, pentru orice 2<i<=N.

Tatăl lui îi pune pe talerul din stânga o nouă jucarie care cântareşte G kg. El îi promite că îi dăruieşte jucăria lui Filip dacă acesta reuşeste să echilibreze balanţa respectând condiţiile următoare:
-primul etalon îl va pune pe talerul din dreapta;
-etalonul următor va fi pus pe talerul din stânga;
-la pasul i etalonul va fi plasat pe talerul diferit celui plasat la pasul i-1;
-la fiecare pas etalonul folosit va cântări mai puţin decât cel folosit la pasul anterior, excepţie făcând etalonul pus la primul pas care poate fi oricare dintre cele 4000

Cerinţă

Scrieţi un program care determină o modalitate de echilibrare a balanţei după regulile impuse de tatăl său.

Date de intrare

Fişierul de intrare taler.in conţine pe prima linie numărul natural G reprezentând masa jucăriei plasate de tatăl lui Filip pe talerul din stânga.

Date de ieşire

Fişierul de ieşire taler.out va conţine atâtea linii câte greutăţi-etalon au fost folosite pentru echilibrarea balanţei. Pe fiecare linie i este scris un număr natural reprezentând numărul de ordine al etalonului folosit de Filip la pasul i. Dacă există mai multe soluţii se va afişa oricare dintre acestea.

 Restricţii

  • N=4000
  • 1 <=G <= 10800

Exemplu

taler.in taler.out Explicaţie
79 11
8
7
4
2

Numerele din fişierul de iesire corespund etaloanelor de mase 89, 21, 13, 3, 2.
Balanţa s-a echilibrat deoarece pe talerul stâng s-au aşezat masele:
79, 21 şi 3.
Pe talerul din dreapta:
89, 13 şi 1


prof. Dana Lica
C. N. "I.L.Caragiale" Ploiesti
danal182001@yahoo.com
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor