.campion
conectare | înregistrare | căutare
Pagina principală » Probleme » proiect

ultima problemă
grupă: mică
sursă: OMI 2016
ultimul articol
autor: Prof. Radu Vişinescu
ultimul software
autor: Prof. Emanuela Cerchez
 .campion
proiect


Timp maxim de execuţie/test:
0.1 secunde
Memorie totala disponibilă/stivă:
10MB/1 MB

Pe un teren agricol au crescut n copaci. Ulterior ei au fost consideraţi monumente ale naturii şi astfel a fost interzisă tăierea lor. În vederea implementării unui proiect european, un cetăţean doreşte să împrejmuiască o suprafaţă circulară determinată de trei dintre cei n copaci, aşa încât în interiorul suprafeţei să nu se afle niciun copac.

Cerinţă
Ţinând cont că nu toţi copacii sunt dispuşi coliniar, determinaţi trei copaci care să satisfacă proprietatea enunţată.

Date de intrare
Fişierul de intrare proiect.in conţine pe prima linie numărul n, iar pe următoarele n linii câte două numere întregi separate prin câte un spaţiu, pe linia i+1 aflându-se abscisa şi ordonata copacului i.

Date de ieşire
Fişierul de ieşire proiect.out conţine o singură linie pe care vor fi afişate trei numere naturale distincte cuprinse între 1 şi n, separate prin câte un spaţiu, reprezentând cei trei copaci selectaţi.

Restricţii

  • 3 < n < 1000
  • Există cel puţin 3 puncte necoliniare.
  • Copacii sunt numerotaţi de la 1 la n.
  • Coordonatele copacilor sunt < 10000.
  • Soluţia nu este unică, este acceptată orice soluţie corectă. Verificările vor fi realizate cu o precizie de 0.001.

Exemple

proiect.in proiect.out
10
2 3
5 6
9 6
11 10
14 3
8 7
6 10
7 7
17 4
7 3
6 8 3

prof. Ilie Vieru
Colegiul Naţional "Gh. Vrînceanu"Bacău
ilie_vieru@yahoo.com
propunător: Prof. Emanuela Cerchez
emanuela.cerchez@gmail.com
Articole recomandate
Probleme recomandate
surse trimise | ajutor